Om Danmarks Pelagiske Producentorganisation


Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) repræsenterer Danmarks største pelagiske fiskefartøjer.

Med et langsigtet fokus på bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, fødevarekvalitet og rentabilitet arbejder Danmarks Pelagiske Producentorganisation for at sikre de bedst mulige vilkår for medlemmerne nu og i fremtiden. Danmarks Pelagiske Producentorganisation er hovedorganisation for danske fiskefartøjer, der fisker pelagiske fiskearter som sild, makrel og hestemakrel til konsummarkedet samt tobis, brisling, blåhvilling, sperling og havgalt til produktion af mel og olie.  

DPPO er repræsenteret i en række udvalg under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og er tilstedeværende med deltagelse i relevante underarbejdsgrupper, samt løbende dialog:

 • Det Rådgivende EU-Udvalg (§5)

 • Erhvervsfiskeriudvalget (§6)

 • Fiskeriudviklingsudvalget

 • Dialogforum om fiskeri

 • Natura 2000 Dialogforum

I dansk fiskeri er DPPO løbende i samarbejde og dialog med øvrige danske fiskere og er blandt andet repræsenteret i:

 • Udvalget for Industri- og Pelagisk fiskeri

 • Fiskeafgiftsfonden

I internationalt regi er DPPO repræsenteret i:

 • Det Rådgivende Råd for Pelagiske fiskerier (Pelagic AC)

 • Det Rådgivende Råd for Højsøfiskerier (Long Distance AC)

 • Det Rådgivende Råd for Østersøen (Baltic AC)

 • European Association of Producers Organisations (EAPO)

 • Northern Pelagic Working Group (NPWG)

 • Mackerel Industry Northern Sustainability Alliance (MINSA)

 • Association of Sustainable Fisheries (ASF)

 • Market Advisory Council (MAC)

DPPO samarbejder med danske og internationale forskningsinstitutioner og er aktiv partner i en række internationale forskningsprojekter:

 • Blue Growth

 • MSY

 • MARmaED

Sammen om bæredygtigt og ansvarligt pelagisk fiskeri
I 2007 formulerede medlemmerne i DPPO et kodeks for bæredygtigt og ansvarligt pelagisk fiskeri, der har til formål at opridse god praksis for bæredygtig og ansvarlig adfærd i det danske pelagiske fiskeri. Det primære fokus er miljømæssig bæredygtighed, og kodekset beskriver derfor retningslinjerne for en ansvarlig adfærd i forhold til fiskeressourcen og havmiljøet. For at sikre et attraktivt og bæredygtigt erhverv for fremtiden inddrages også hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse for besætningen

Fiskerier
Medlemmerne driver målrettet og bæredygtigt not- og trawlfiskeri efter en række arter i Nordsøen og Nord-Øst Atlanten:

 • Nordsøsild (MSC certificeret i 2009)

 • Atlantoskankdisk sild (MSC certificeret i 2009)

 • Makrel (MSC certificeret i 2009)

 • Hestemakrel

 • Blåhvilling (MSC certificeret i 2016)

 • Lodde

 • Brisling

 • Sperling

 • Tobis

 • Havgalt

Baggrund
Notfiskeri startede i Hirtshals i 70’erne. Efter kollapset i sildefiskeriet i Nordsøen i 1978 dannede ejerne af notbåde i Danmark i 1980 en forening (Foreningen for Notbåde i Danmark). I 1983 blev Den Fælles Fiskeripolitik i EU vedtaget. Det medførte store ændringer i fiskerireguleringen; bl.a. kom indførelsen af kvoter samt begrænsninger i flådens kapacitet. I november 1984 blev Notfiskernes Producentorganisation stiftet, da man ønskede en platform for at søge politisk indflydelse og skabe de bedst mulige vilkår for medlemmerne. I 2001 blev organisationens vedtægter ændret, så også fartøjer til trawlfiskeri kunne optages som medlemmer. Siden har organisationens navn været Danmarks Pelagiske Producentorganisation.