Vejledning til vurdering af fangstsammensætning

Egenkontrolsystemet er udviklet for at kunne bestemme fangstsammensætningen i de enkelte træk og fangstrejser i usorterede landinger inden for en fejlmargen på 10 %. Branchekoden er udarbejdet for at kvalitetssikre fiskefartøjernes estimater af fangstsammensætningen samt at videregive disse informationer i den lovpligtige logbog og med henblik på at begrænse bifangst i industrifiskeriet.


Blanket 1: Stikprøveskema i Excel til beregning

Stikprøveskemaet i Excel giver mulighed for at registrere og beregne fangstfordelingen af arter over tre træk. Hvert træk består af op til fem stikprøver, hvor kiloværdien for arterne blot skal indtastes. Under fanen “landing” er der til sidst mulighed for at beregne den procentvise fangstfordeling af arter.

Blanket 1: Stikprøveskema til print og udfyldelse i hånden

Skemaet er en mere tilgængelig version af Excelskemaets prøveberegninger, som egner sig til print og udfyldelse i hånden. Det giver mulighed for nemt at indsætte kiloværdier og beregne den samlede procentdel af respektive arter.


Såfremt der erfares en afvigelse i stikprøverne, skal det dokumenteres ved afkrydsning og forslag til udbedring. Rapporten udfyldes med dato og gemmes i et år.

Blanket 2: Afvigelsesrapport


Kontrolrapporten fungerer som tjekliste til forholdene omkring procedurerne for egenkontrol. Rapporten udfyldes med dato og gemmes i et år.

Blanket 3: Årlig revision