Brexit og bekymringer

DPPO's Direktør, Esben Sverdrup-Jensen, i selskab med EUFA repræsentanter og EU's chefforhandler, Michel Barnier

DPPO's Direktør, Esben Sverdrup-Jensen, i selskab med EUFA repræsentanter og EU's chefforhandler, Michel Barnier

For mange kan det være svært at finde hoved og hale i Brexit. I øjeblikket kører Theresa May langs klippekanten, og den britiske premierminister er ved at komme i tidsnød. I to år har Storbritannien forsøgt at forhandle deres skilsmisseaftale på plads med EU, men indtil nu har Brexit ikke været andet end en politisk tragedie.

I den forgangne tid har premierminister Theresa May gennem tre afstemninger forsøgt at opnå afklaring omkring Storbritanniens afgang fra EU. Det britiske parlament har derfor nu vedtaget et forslag og forlænget fristen for Brexit til udgangen af juni 2019. Forslaget skal dog først godkendes af EU's stats- og regeringschefer.

For det pelagiske fiskeri har det stor betydning, hvilket udfald et muligt Brexit får.

“I fiskeriet er vi vant til bølgegang. Vi lever med og af naturen, fiskekvoter svinger fra år og vi ved, at gode tider løbende erstattes af dårlige tider og omvendt. Men lige nu holder vi vejret. Og med god grund. Over 70 pct. af omsætningen i det pelagiske fiskeri efter bl.a. sild og makrel hentes i britisk zone”. Udtaler direktør for DPPO, Esben Sverdrup- Jensen

Konsekvenserne af et hårdt Brexit vil derfor være, at fiskerne ikke længere har adgang til det britiske farvand som hidtil. I dag er der gennem EU-aftaler om åbne farvande, som sikrer et fiskeri på tværs af Medlemslandenes økonomiske zoner. Hvis briterne forlader EU uden en aftale, vil dette ikke længere være muligt, og danske fiskere står til at miste op imod 1 mia. kr. i omsætning.

En analyse fra Copenhagen Economics om dansk fiskeri- og fiskeindustris økonomiske fodaftryk fra 2018 viser, at sektoren understøtter 16.000 jobs i Danmark. Med 30% af den samlede omsætning fra britisk farvand, så er der arbejdspladser på spil i dansk fiskeri og i det kystnære Danmark. Et studie fra Aalborg Universitet indikerer, at et no-deal brexit umiddelbart alene i Skagen vil koste ca. 850 jobs direkte beskæftiget i sektoren i Skagen, Thyborøn, Hirtshals og Hanstholm, som er landets største fiskerihavne og drivkraften i de Nord- og Vestjyske kystsamfund.

Brexit kan altså tvinge danske fiskere ud i fjernt og ukendt farvand, hvor fiskeriet er mere marginalt, og hvor lønsomhed og langsigtet bæredygtighed kan blive sat over styr. Med hæs stemme fortsætter Theresa May hendes forhandlinger og vi andre holder vejret og ruster os til en fremtid i ukendt farvand.