Fiskeriet gør en stor forskel

02e7879d-298d-4e9d-afee-684f0680316d.png

Kvotekonger, udsmid af fisk og misforvaltning af fiskeriet er nogle af de ord, der  i den sidste tid har været fremherskende, når medierne har rapporteret om erhvervet . Det har været til stor ærgrelse for fiskerne, der føler, at de hver dag udfører et seriøst og værdifuldt arbejde, der skaber værdi for det danske samfund. De føler, at fiskerierhvervet er noget helt andet end det medierne ofte beskriver. De kan nu finde trøst i, at en dugfrisk rapport udarbejdet af Copenhagen Economics viser, de har ret. Rapporten viser, at  den danske fiskerisektor i dag efterlader et markant fodaftryk i den danske økonomi. Når alle aktiviteter tælles sammen – fra fiskeri til forarbejdning og eksport til fjerne markeder, hos underleverandører og afledt gennem forbrug i Danmark – understøtter den danske fiskerisektor i alt et BNP-bidrag på 12,5 mia. kr. og 16.000 årsværk.  

Afgørende for lokalsamfund
Det er ikke mindst i udkantsdanmark, at fiskeriet har afgørende betydning og er med til at gøre en stor forskel.  En stor del af de 16.000 jobs ligger i yderområder i Danmark, særligt i Nord- og Vestjylland og på de mindre øer. Fiskerisektorens betydning kan ikke undervurderes for lokalsamfundene, som ofte er kendetegnet ved, at der er få andre jobmuligheder og en nedgang i folketallet. Store dele af det lokale erhvervsliv er ofte direkte eller indirekte afhængige af fiskerisektoren.

Høj produktivitet giver høj velstand
Høj velstand i et land skabes gennem høj produktivitet. Den danske fiskerisektor er i dag ganske produktiv og trækker derfor velstanden i Danmark op. Den høje produktivitet skyldes blandt andet, at store dele af fiskeriet og fiskeindustrien i dag, efter mange års konsolidering, drives kapitalintensivt og i regi af professionelle virksomheder.

Danmark er en platform for international handel
Danmark har en rolle som platform for international handel med fisk og fiskeprodukter. Forsyningen af råvarer til den danske fiskerisektor udefra (herunder udenlandske fiskeres landinger i Danmark) udgjorde tilsammen 19,3 mia. kr. i 2016, og der blev eksporteret for 26,1 mia. kr. fisk og fiskeprodukter ud af Danmark. Alle led af værdikæden i Danmark er afhængige af såvel de importerede råvarer som fri adgang til de internationale eksportmarkeder. 

Alt i alt viser rapporten, at fiskeriet gør en forskel og også kan gøre det i fremtiden.

Rapporten kan læses her.