Fremadsynet reder går fra borde

Niels Jensen med datteren Lise og Svigersønnen Karsten ombord på HG 333 Isafold

Niels Jensen med datteren Lise og Svigersønnen Karsten ombord på HG 333 Isafold

Efter 50 års virke på havnen i Hirtshals går en af pionererne i udviklingen af det danske pelagiske fiskeri fra borde.

- Nu bliver jeg 75, og nu finder jeg tiden inde til at gå på pension, mens helbredet stadig er i orden, fortæller Niels Jensen, der er ophavsmanden til rederiet Isafold – Niels Jensen Co. Selvom Niels Jensen er barnefødt i Hirtshals, og dermed er flasket op med fiskeriet, så lå det ikke fra starten i kortene, at han ville få en stor rolle i fiskeriet. Havet trak dog i den unge Niels Jensen, da han i 1959 stod med eksamensbeviset fra realeksamen i hånden.

- Jeg ville gerne være sømand og kom med Georg Stage. Efter en uge fandt man ved en øjenundersøgelse ud af, at jeg havde tendens til farveblindhed. Som farveblind kunne jeg ikke blive navigatør. Jeg var meget ked af, at mine sømandsdrømme led et knæk dengang, husker Niels Jensen.

Han stak dog ikke halen mellem benene og blev i København, hvor han fik hyre hos ØK efter at have gået til hånde i en skibsmæglervirksomhed. Hjemme på en visit i Hirtshals tænkte Niels Jensen, at han jo kunne blive fisker, men hans far ville det anderledes.
- Efter en uge hjemme i Hirtshals sagde min far, at han havde fået en læreplads til mig i København i et shippingfirma, hvor jeg skulle starte med det samme, siger Niels Jensen. Efter endt læretid havde Niels Jensen ophold i shippingfirmaer i London, Hamburg og Paris. 10 år udenbys var gået, da den nu 25-årige Niels Jensen vendte hjem til fødebyen Hirtshals. Efter en periode som ansat i shippingbranchen blev en skibsmæglervirksomhed stiftet med en kompagnon i starten af 70’erne.
- Vi var agenter for hele den Islandske flåde af notbåde, som var en meget moderne flåde dengang, siger Niels Jensen, der med sit engagement med Island allerede som 30-årig blev Islandsk konsul.

Forbindelsen til de islandske fiskere banede vejen for involvering i det pelagiske fiskeri. Virksomheden gik med i en nybygningskontrakt, som var kørt fast.
- Vi tænkte, at afsætningskanalerne er her, og der var jo ingen restriktioner dengang. Det hele var frit, så vi satsede hele vores opsparing, siger Niels Jensen. Da islændingene forsvandt fra Nordsøen, så forsvandt en stor del af kundegrundlaget også for skibsmæglervirksomheden. Satsningen i fiskeriet viste sig derfor at være rettidig omhu.

Rettidig omhu var der også tale om, da rederiet i 2006 byggede fartøjet Isafold, som dengang var det største og mest moderne pelagiske fartøj i Danmark. Det var en satsning, som var en følge af, at der blev indført omsættelige kvoter. En proces som Niels Jensen også var stærkt med til at skubbe på for at få indført. Niels Jensen har således gennem sit lange virke ikke været bange for at tænke nyt og tage en chance. Isafold var også pioner i fiskeriet efter f.eks. blåhvilling, som i dag giver et godt bidrag til bruttoomsætningen i dansk fiskeri.

Niels Jensens fremsynethed har naturligvis også gjort at generationsskiftet i virksomheden er på plads, hvor datter og svigersøn løbende har taget over.
- Det er jeg helt tryg ved. Selvom jeg nu holder helt, er jeg da ikke blevet forment adgang, så jeg vil stadig kigge forbi og fortsat følge med, slutter Niels Jensen.