Udvikling af bifangst Excluder til det Danske og Europæiske fiskeri - et GUDP projekt

Forsøgsfiskeriet efter sperling havde til formål at undersøge forskellen mellem en standard hård rist, som brugt i fiskeriet i dag, og en Excluder lavet i bløde net materialer. Excluderen var leveret af Greenline og TormoTrawl, og selve fiskeriet blev foretaget ombord på Rockall S364, som en del af et forskningsprojekt støttet af GUDP. Skibet lagde fra kajen i Thyborøn d. 31. oktober 2018 med en besætning på syv mand - heraf to biologer fra DTU, samt en fra Greenline. Elleve dage senere landede Rockall igen i Thyborøn.

Herunder ses en visualisering af Excluderens konstruktionen:

excluder

excluder

Efter forsøgsfiskeriet kunne det konkluderes, at Excluderen tydeligt reducerede mængden af bifangst. Når brugen af Excluderen sammenlignes med brugen af den konventionelle rist i sperlingfiskeriet viste forsøgsfiskeriet en bifangstreduktion på 79 % for sild, 95 % for makrel, 94 % for hvilling, 30 % for håising, 85 % for skærising, og 29 % for guldlaks. Reduktionen af bifangst har yderligere potentiale i sperlingfiskeriet ved modificering af netstørrelsen på Excluderen. Excluderen har ligeledes mulighed for at indgå i andre trawlfiskerier med bifangstproblemer.