Udvidelsen af Hanstholm Havn skaber nye muligheder for den pelagiske fiskeindustri

Dronefoto af det igangværende udvidelsesarbejde (april 2019), hvor Hanstholm Havns nye bassin og store baglandsareal træder frem. Foto: Streamfactory

Dronefoto af det igangværende udvidelsesarbejde (april 2019), hvor Hanstholm Havns nye bassin og store baglandsareal træder frem. Foto: Streamfactory

Den pelagiske fiskeflåde fanger små fisk, men i store mængder og med større og større fartøjer. Det stiller krav til havnenes infrastruktur, og derfor skaber udvidelsen af Hanstholm Havn nye muligheder for de store pelagiske trawlere og forarbejdningsindustrien på land.

Når den nye Hanstholm Havn står færdig i 2020, vil havnen være udbygget, så skibe kan besejle under roligere forhold og lægge til kaj i et nyt, stort bassin med 10 meter dybde, som allerede vil være forberedt til 11 meter. Kombineret med en uddybning af havnens indsejling til 11 meter dybde, skaber udvidelsen af Hanstholm Havn derfor ideelle losse- og lastefaciliteter for store fiskefartøjer, der stikker dybt.

hanstholm 1.PNG

Hos Danmarks Pelagiske Producentorganisation, der repræsenterer Danmarks største pelagiske fiskefartøjer, skaber udvidelsen af Hanstholm Havn derfor positive forventninger: ”Hanstholm Havn er en af få danske havne, der kan servicere den pelagiske flåde. Den tætte dialog mellem fiskere, forarbejdningsindustri og havn har medvirket til at fremtidssikre infrastrukturen i Hanstholm og understøtte den videre udviklingen af en moderne pelagisk flåde. Med udvidelsen af havnen ser vi derfor et stort potentiale i Hanstholms fortsat centrale rolle i dansk fiskeri”, siger direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Esben Sverdrup-Jensen.

Også hos FF Skagen, der er producent af fiskemel og fiskeolie med fabrikker i både Hanstholm og Skagen – og således aftager af store mængder industriarter fra både danske og udenlandske fiskefartøjer, skaber udvidelsen af Hanstholm Havn forventninger til fremtiden: ”Med havneudvidelsen imødekommer Hanstholm Havn en udvikling, der tilgodeser det pelagiske fiskeri. For os er det uhyre vigtigt, at de pelagiske trawlere kan manøvre sikkert rundt i havnebassinet, og at vi effektivt kan håndtere lasten fra kajen”, lyder det FF Skagens direktør, Johannes Palsson.

Rette kapacitet til store skibe

Hanstholm-rederiet Lingbank Fiskeri ApS er netop nu ved at få lagt sidste hånd på et nybyggeri af deres industritrawler HM 379 Lingbank. Med det nye skib opgraderer rederiet til en skibslængde på knap 50 meter og en dybde på 7,8 meter – en kaliber, som udvidelsen af Hanstholm Havn kan matche: ”Den nye Hanstholm Havn sikrer det, vi har brug for. Var havneudvidelsen ikke blevet en realitet, havde vi under nogle forhold været nødsaget til at rette blikket væk fra Hanstholm, men med udvidelsen og de ekstra vanddybder får vi en helt ideel landingshavn for vores nye skib. Det er vi stolte af, for vi er glade for at have Hanstholm som base”, fortæller Jens Schneider Rasmussen fra rederiet Lingbank.

Det nye Lingbank-skib repræsenterer en udvikling mod større og mere innovative fiskefartøjer, som kan fange fisk hurtigere, mere effektivt og med mindre miljøbelastning. De moderne fartøjer stiller derfor også krav til en modernisering af havnene: ”Der er sket en stor udvikling inden for det pelagiske fskeri, hvilket har medført en moderne fåde, som skaber mindre miljøbelastning og i sidste ende et meget højt kvalitetsprodukt. Det er derfor meget vigtigt, at havnene følger med denne udvikling og skaber de rette faciliteter”, siger direktør i FF Skagen, Johannes Palsson

hanstholm 2.PNG

Hanstholm har den rette service

De store industritrawlere stiller ikke kun krav til anløbshavnens infrastruktur, men også til den bagvedliggende serviceindustri, der skal kunne matche fartøjernes behov. Hanstholm Havn rummer en bred vifte af servicevirksomheder, og det er ifølge Lingbank-rederiet et rigtig godt kvalitetsstempel:

 ”Hanstholm Havn har et moderne service set-up med fremsynede virksomheder, og sideløbende med udbygningen af havnen ser vi, at fere vender blikket mod Hanstholm og etablerer forretning her. Det gælder blandt andet trawl-virksomheder som bidrager til, at de rette faciliteter er til stede for de store fartøjer”, siger Jens Schneider Rasmussen

Størstedelen af de mange servicevirksomheder på og omkring Hanstholm Havn er samlet i serviceklyngen Hanstholm Maritime Service Network, der repræsenterer en bred vifte af kompetencer: ”Målet er at skabe et stærkt maritimt netværk, som sikrer, at den rette service er til stede lokalt – og samtidig gøre det let for rederier og besætninger at fnde det, de har brug for. Vi har derfor en søgbar hjemmeside, hvor besøgende hurtigt kan navigere til de rette kontaktoplysninger”, fortæller forretningsudvikler ved Hanstholm Havn, Rasmus Buchardt Sørensen, der er formand for Hanstholm Maritime Service Network.