Velkommen til Excluderen

Der er nye løsninger i farvandet, når det handler om udfordringerne i at sikre et rent og rentabelt sperlingfiskeri. Excluderen er navnet på et nyt alternativ til en standard selektionsrist. Den består af et blødt netmateriale og har udvist et imponerende potentiale i forbindelse med reduktion af bifangst.

Excluderen er 30 meter lang og har et selektionsstykke på 11 meter. Den har forbedret vandgennemstrømning, hvilket mindsker risiko for blokering i selektionsprocessen. Excluderen egner sig særligt godt til sperlingen og dens bevægelsesmønster, men har ligeledes mulighed for at indgå i andre trawlfiskerier med bifangstproblemer.

Chefbiolog Claus Sparrevohn fortæller følgende om de udfordringer, som Excluderen kan være med til at afhjælpe: ”Problemstillingen har været den i sperling-fiskeriet lovpligtige selektionsrist, der har været besværlig at håndtere, fordi den er lavet i fast materiale og i perioder haft dårlige fangstrater, da den har en tendens til at blive blokeret med tab af vandgennemstrømning som resultat. Derfor har der været et behov for en mere håndterbar selektionsmetode, som samtidig sikrer god selektion og høje fangstrater. Excluderen er designet efter forbillede fra fiskerier i Alaska i samarbejde med Greenline Fishing og TorMor Trawl”.

I samarbejde med DTU Aqua er DPPO i gang med at lave en videnskabelig rapport omkring Excluderen og det forsøgsfiskeri på Rockall S364, som skulle teste Excluderen. Rapporten forventes at være færdig i løbet af sommeren og vil efter planen fungere som løftestang til at få Excluderen godkendt som alternativ til den lovpligtige rist i fast materiale.

Hele forskningsprojektet er støttet af GUDP, der er Miljø- og fødevareministeriets erhvervsstøtteordning, som har fokus på at løse udfordringer for fødevareerhvervet. Siden 2010 har grønne innovationsprojekter fået støtte med fokus på at skabe en større bæredygtighed og løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, som samfundet står overfor. Økonomien skal også forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.  

Hvordan fungerer den?
Rent praktisk fungerer excluderen således, at fisken først kommer ind gennem trawlen, hvor Excluderen er påsat. Fisken fortsætter gennem Excluderens rør og ledes ind i en inderpose af netmateriale med tilpassede maskestørrelser, der sikrer, at den ønskede størrelse fisk fortsætter, mens større fisk ledes tilbage ud i havet. En af fordelene er, at man kan køre Excluderen på tromlen sammen med det øvrige trawl og dermed undgå de vanskeligheder, som en rist af fast materiale kan forårsage.

excluder.jpg

”Vi har testet den, og i sammenligning med risten fanger den flere sperling – og har en bifangstreduktion på 79 % for sild og 95 % for makrel.  Vi beskriver den som et alternativ til en standardrist og mener, at den også har stort potentiale i andre fiskerier som f.eks. sej, der skal selekteres fra sildefiskeriet i Skagerrak” fortæller Chefbiolog, Claus Sparrevohn.