S205 Ceton bragte forskningen på dybt vand

Ceton er 62,60 meter lang og 12,80 meter bred og blev bygget i 2006

Ceton er 62,60 meter lang og 12,80 meter bred og blev bygget i 2006

Igen i år var S205 Ceton med i samarbejdet om at bringe forskere fra DTU Aqua ud på det dybe vand i Nordsøen for at studere makrellen. Kursen var sat og skibet lastet med videnskabeligt udstyr og stor entusiasme. 

I løbet af juli måned har vi deltaget i et spændende forskningsprojekt i Nordsøen. Formålet var at undersøge makrellens udbredelse i og betydning for Nordsøens økosystem og skabe en mere nuanceret forståelse for bestandsstørrelsen og makrellens rolle som rovfisk. Det er andet år at togtet gennemføres, og ligesom i 2018 blev togtet gennemført uden problemer. 

S205 Ceton stævnede den 2. juli ud fra Skagen Havn. Den normale besætning var på det tolv dage lange togt forøget med tre deltagere fra DTU-Aqua, Kai Wieland (togtleder), Per Christensen og Søren Eskildsen. På de knap to uger indsamlede de i fællesskab viden om fiskebestanden, og da de kom tilbage i havn, var skibet lastet med ny viden, der kan få indflydelse på fremtidens fiskeri. 
 

’’Togtet er vigtigt, fordi den viden, der er omkring makrelbestandenes størrelse i Nordsøen og dens betydning som rovfisk på for eksempel tobis, er meget mangelfuld. Den viden er DPPO sammen med DTU Aqua nu begyndt at indsamle systematisk. Togtet havde ikke være muligt at gennemføre uden brug af forsøgskvote. Et system som er kommet i stand i forbindelse med seneste fiskeripakke. Jeg vil vurdere, at en aktiv og strategisk brug af forsøgskvoten vil kunne forbedre forvaltningen af ganske mange bestande, ikke alene makrel,’’ forklarer chefbiolog, Claus Sparrevohn.   

                       

Et pelagisk projekt med politisk perspektiv.

Togtet er en fortsættelse af EHFF-projektet NordMak fra 2018, som blev søsat for at være med til at belyse mængden af makrel i Nordsøen. Det skete i samarbejde med IESSNS (International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas) og det internationale Havundersøgelsesråd ICES, som er grundlag for biologernes årlige rapporteringer til EU, der i sidste ende er med til at afgøre, hvor meget fiskerne må fange. Netop derfor er projektet også spændende fra en politisk vinkel –  fordi resultaterne på sigt kan have indflydelse på kvotefordelingsspørgsmål. 

Togtleder, Kai Wieland, og skipper, Jacob Claeson, gennemgår logistikken under det tolv dage langt togt

Togtleder, Kai Wieland, og skipper, Jacob Claeson, gennemgår logistikken under det tolv dage langt togt