Kodeks for bæredygtigt og ansvarligt pelagisk fiskeri

jan 15, 2020

DPPO har udviklet et nyt kodeks for bæredygtigt og ansvarligt pelagisk fiskeri.

I gamle dage navigerede vi efter et kompas, vores samfundsstrukturer var mere simple, og fiskeriet foregik langs den danske kyst i primitive fartøjer. I dag foregår det meste fiskeri langt fra kysten og kompleksiteten i fiskeriet er fulgt med udviklingen i resten af samfundet. Med fiskeriet og høst af naturens ressourcer følger et betydeligt ansvar. Det gælder på det åbne hav, ved kajen og når det gælder aktiviteterne på land. De danske pelagiske fiskere var de første i Europa til at arbejde konkret med, hvorledes man håndterer dette store ansvar. I 2006 igangsatte DPPO i samarbejde med Aalborg Universitet udviklingen af et kodeks for bæredygtigt og ansvarligt fiskeri. Kodekset har siden fungeret som en daglig rettesnor for både skipper og mandskab ombord på danske pelagiske fiskefartøjer.

Siden 2007 har fiskeret, samfundet og verden omkring os naturligvis udviklet sig yderligere.
Derfor har DPPO i samarbejde med Deloitte netop færdiggjort arbejdet med et nyt og tidssvarende kodeks. Kodekset har til formål at opridse god praksis for bæredygtig og ansvarlig adfærd i det danske pelagiske fiskeri og udbrede kendskabet til fiskerierhvervet som moderne fødevareproducent.

”Det pelagiske fiskeri er med til at skabe stor værdi for det danske samfund, ikke mindst i kystsamfundene i Nordjylland. Vi har længe haft stort fokus på ansvarlighed for miljøet såvel som samfundet. Dette er nu blevet yderligere tydeliggjort igennem vores nye kodeks som er udviklet i samarbejde med Deloitte.,’’ siger direktør for DPPO Esben Sverdrup-Jensen.

Indholdet er struktureret efter fire overordnede hovedemner og fire grundsætninger:

  • Miljø: Vi bidrager aktivt til et bæredygtigt pelagisk fiskeri, hvor der tages hensyn til natur, miljø og klima.

  • Mennesker: Vi forpligter os til at skabe en sikker og moderne arbejdsplads inden for det pelagiske fiskeri.

  • Samfund: Vi bidrager til en positiv udvikling i fiskerisektoren såvel som hele samfundet med sunde, klimavenlige fødevarer og en ansvarlig udnyttelse af en fælles ressource.

  • Forretning: Vi udøver etisk forretningsførelse inden for det pelagiske fiskeri og overholder gældende lovgivning, hvor end vi opererer.

Med et opdateringen af vores kodeks, ruster DPPO sig til fremtiden og favner bredere i sine interne forpligtigelser end med det første kodeks fra 2007.

”Det at drive moderne og bæredygtigt fiskeri er meget mere end at høste fra havets overskud, det er også at tage ansvar for uddannelse af næste generation af fiskere, skabe trygge og sikre arbejdspladser, bidrage til vækst i kystsamfundene og skubbe til den grønne omstilling i dansk og europæisk erhvervsliv. De elementer har vi arbejdet med i mange år, men med det nye kodeks får vi sat ord på de indsatser og formaliseret de krav og forventninger vi har til hinanden internt i den pelagiske sektor.” forklarer Esben Sverdrup-Jensen.

Læs Kodeks for bæredygtigt pelagisk fisker her >

Masser af debutanter i Årets Sild 2024

Masser af debutanter i Årets Sild 2024

Arrangørerne har mistet overblik over de antal gange Årets Sild på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals har været afviklet. ”Mange”… plejer koordinator ved Hirtshals Fiskefestival Uffe Truelsen og køkkenchef på Nordsøen Oceanarium Ole Kjærsgaard at sige.

læs mere
Nyt white paper i samarbejde med Food Nation

Nyt white paper i samarbejde med Food Nation

Den globale fødevareforsyning står over for store udfordringer: Ujævn fødevarefordeling, overernæring, underernæring og den globale påvirkning af klimaforandringer. Med en voksende befolkning og en stigende efterspørgsel efter fødevarer, har fiskeriet og akvakultur en vigtig rolle at spille i forhold til at sikre bæredygtig forsyning af sikre fødevarer til forbrugere over hele verden.

læs mere