Kodeks for bæredygtigt og ansvarligt pelagisk fiskeri

jan 15, 2020

DPPO har udviklet et nyt kodeks for bæredygtigt og ansvarligt pelagisk fiskeri.

I gamle dage navigerede vi efter et kompas, vores samfundsstrukturer var mere simple, og fiskeriet foregik langs den danske kyst i primitive fartøjer. I dag foregår det meste fiskeri langt fra kysten og kompleksiteten i fiskeriet er fulgt med udviklingen i resten af samfundet. Med fiskeriet og høst af naturens ressourcer følger et betydeligt ansvar. Det gælder på det åbne hav, ved kajen og når det gælder aktiviteterne på land. De danske pelagiske fiskere var de første i Europa til at arbejde konkret med, hvorledes man håndterer dette store ansvar. I 2006 igangsatte DPPO i samarbejde med Aalborg Universitet udviklingen af et kodeks for bæredygtigt og ansvarligt fiskeri. Kodekset har siden fungeret som en daglig rettesnor for både skipper og mandskab ombord på danske pelagiske fiskefartøjer.

Siden 2007 har fiskeret, samfundet og verden omkring os naturligvis udviklet sig yderligere.
Derfor har DPPO i samarbejde med Deloitte netop færdiggjort arbejdet med et nyt og tidssvarende kodeks. Kodekset har til formål at opridse god praksis for bæredygtig og ansvarlig adfærd i det danske pelagiske fiskeri og udbrede kendskabet til fiskerierhvervet som moderne fødevareproducent.

”Det pelagiske fiskeri er med til at skabe stor værdi for det danske samfund, ikke mindst i kystsamfundene i Nordjylland. Vi har længe haft stort fokus på ansvarlighed for miljøet såvel som samfundet. Dette er nu blevet yderligere tydeliggjort igennem vores nye kodeks som er udviklet i samarbejde med Deloitte.,’’ siger direktør for DPPO Esben Sverdrup-Jensen.

Indholdet er struktureret efter fire overordnede hovedemner og fire grundsætninger:

  • Miljø: Vi bidrager aktivt til et bæredygtigt pelagisk fiskeri, hvor der tages hensyn til natur, miljø og klima.

  • Mennesker: Vi forpligter os til at skabe en sikker og moderne arbejdsplads inden for det pelagiske fiskeri.

  • Samfund: Vi bidrager til en positiv udvikling i fiskerisektoren såvel som hele samfundet med sunde, klimavenlige fødevarer og en ansvarlig udnyttelse af en fælles ressource.

  • Forretning: Vi udøver etisk forretningsførelse inden for det pelagiske fiskeri og overholder gældende lovgivning, hvor end vi opererer.

Med et opdateringen af vores kodeks, ruster DPPO sig til fremtiden og favner bredere i sine interne forpligtigelser end med det første kodeks fra 2007.

”Det at drive moderne og bæredygtigt fiskeri er meget mere end at høste fra havets overskud, det er også at tage ansvar for uddannelse af næste generation af fiskere, skabe trygge og sikre arbejdspladser, bidrage til vækst i kystsamfundene og skubbe til den grønne omstilling i dansk og europæisk erhvervsliv. De elementer har vi arbejdet med i mange år, men med det nye kodeks får vi sat ord på de indsatser og formaliseret de krav og forventninger vi har til hinanden internt i den pelagiske sektor.” forklarer Esben Sverdrup-Jensen.

Læs Kodeks for bæredygtigt pelagisk fisker her >

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

As the first pelagic fleet in Europe, the vessels associated with the Danish Pelagic Producers Organisation decided in the spring of 2023 to implement Fully Documented Fisheries onboard all member vessels, with our new project we will be unfolding the possibilities of data collection. 

læs mere