Det pelagiske år ifølge vores formand

feb 2, 2020

2020 er i gang, og vi har et helt nyt år foran os. Vi mødtes med vores formand Fridi Magnusen til en snak om, hvad der kommer til at præge det kommende år. Han fremhævede især politik, kvoter og overvejelser om fiskeriets fremtid.  

Spænding om 2020-kvoterne De fleste resultater fra kvoteforhandlingerne er kommet i hus; der mangler dog tobisen og til efteråret brisling. Med hensyn til sild, makrel og blåhvilling rammer man samlet set i 2020 tæt på sidste års mængde men da tobis endnu ikke er afgjort, bliver den tungen på vægtskålen og vil kunne afgøre, om sæsonen bliver bedre eller dårligere.

’’De indikationer, vi har fået fra forskerne fra skrabetogter, viser at vi får et tobisfiskeri, men i hvilket omfang ved vi ikke, og dette gælder i alle områder – både i område 1, 2 og lidt af 3 og 4. Resultaterne kender vi først helt præcist om en måneds tid,” udtaler Fridi Magnusen, formand for DPPO.

Overordnet ser kvoterne fornuftige ud, og vi håber på et fiskeri, der ligner det forgangne år. Priserne ligger også tæt på sidste års niveau, dog har industriarterne været for nedadgående. Fiskeriet har været blandet, og fartøjerne har været spredt. Der er i årets første uger blevet fisket efter makrel, brislinger, sild og hestemarkrel. Inden længe vil de fleste påbegynde blåhvillingefiskeriet, som kommer til foregå fra slutningen af februar og frem til april, hvor der bliver skiftet til tobisfiskeri.

Poltik er vigtigt

At være fisker i dag handler langt fra kun om at finde og fange fisken. Politik er også et vigtigt element, og d 31. januar bliver Brexit til virkelighed. Dansk fiskeri henter fisk i britisk farvand, svarende til en værdi på én milliard kroner årligt. Det er derfor vigtigt, at vi får en ambitiøs EU/UK-aftale, hvilket kræver diplomatisk vedholdenhed og politisk kapital i forhandlingerne.

Take back control

’’Vi er naturligvis bekymrede for hvor Brexit lander. Alt andet ville være uansvarligt. Men vi kender endnu ikke de præcise britiske krav til forhandlingerne og hvad det helt nøjagtigt mener når de siger ”take back control”. Vi fastholder det meget tætte samarbejde med kollegaer i resten af EU og vores fokus på at fastholde nuværende adgang til britisk zone og den nuværende kvotefordeling og så afventer vi UKs udspil til forhandlingerne. De britiske krav på fiskeriområdet skal jo balanceres med deres ønsker til den generelle handelsaftale,’’ fortæller Fridi Magnusen.

Forsøgskaniner til søs 

Regeringen og fiskeriminister Mogens Jensen vil kræve at de danske fiskere indfører kameraovervågning, hvilket de vil være alene om i EU’s fiskeri. Kameraovervågningen skal fungere som en del af det danske kontrolapparat i Kattegat. Men overvågning er et indgribende tiltag, og det vækker vrede og forundring i hele sektoren, at Kattegatfiskerne skal agere forsøgskaniner i europæisk fiskeripolitik.

’’Fra dansk side skaber man nu en meget uhensigtsmæssig situation, hvor danskerne som de eneste bliver pålagt at fiske med overvågningskamera i Kattegat, imens svenskerne og tyskerne kan fiske frit i samme farvand. Alle er altså ikke lige for loven og alle er ikke underlagt de samme regler. Vi mener at et ”level playing field” er det bedste udgangspunkt for at forvalte og kontrollere fiskeriet i Nordatlanten,’’ siger Fridi Magnusen.

 Fridi Magnusen nævner i vores samtale en række andre forvaltningsspørgsmål, hvor DPPO kommer til at lægge sit fokus i 2020 – det gælder bl.a. ændringerne af EU’s kontrolforordning i forhold til logbogstolerencereglerne for usorterede landinger, og en opdatering af de nationale regler for ejerskab af kvoter (A-status). Han understreger, at den nationale regulering helt generelt trænger til en gennemskrivning, og at vi fra DPPO’s side ser frem til det arbejde, man fra myndighedernes side har lanceret på regelfronten.

 Kursen for fremtiden

Et nyt år skaber nyemuligheder for en bedre fremtid. Fiskeriets image er ikke lige godt i alles øjne, og der har været en del uro, som har skabt et skævt billede af fiskeriet i befolkningens bevidsthed.

Vi ønsker en mere positiv tilgang til fiskeriet, og vi vil også gerne have flere unge mennesker, der kan overtage efter os andre. Vi skal ikke glemme de unge, og vi skal være bedre til at fortælle om vores erhverv. I min verden er fiskeri et af det mest spændende og varierede job, man kan have; det vil jeg ønske, unge mennesker bliver en del af. Vi er derfor indstillet på at  at vi skal medvirke til at vi får talt fiskeriet og sektoren op” lyder det fra Fridi Magnusen. 

Som vi kan høre fra vores formand, bliver 2020 endnu et udfordrende år for det danske pelagiske fiskeri. I kan som sædvanlig følge med i de seneste nyheder om fiskeriet og DPPO’s projekter her i Pelagisk Perspektiv, på vores hjemmeside og på vores sociale medier.

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

As the first pelagic fleet in Europe, the vessels associated with the Danish Pelagic Producers Organisation decided in the spring of 2023 to implement Fully Documented Fisheries onboard all member vessels, with our new project we will be unfolding the possibilities of data collection. 

læs mere