Fælles opråb fra fiskerierhvervet angående brisling

maj 18, 2021

Kystdanmark står i en kritisk situation. En situation som kræver politisk handling, hvis det vigtige fiskerierhverv skal overleve i dets nuværende form og fyringer i Nord- og Nordvestjylland undgås.

Kære fiskeriordfører

Et samlet fiskerierhverv henvender sig til dig, fordi Kystdanmark står i en kritisk situation. En situation som kræver politisk handling, hvis det vigtige fiskerierhverv skal overleve i dets nuværende form og fyringer i Nord- og Nordvestjylland undgås.

Grundlaget for at opretholde et dansk industrifiskeri samt følgeerhverv er igennem en årrække blevet udhulet som følge af en fiskeriforvaltning, hvor balancen mellem forsigtighedsprincippet og bæredygtige fiskerimuligheder er forsvundet. For 2021 er situationen nu yderst kritisk på grund af en historisk lav tobiskvote efterfulgt af udsigten til en ligeledes lav kvote for brisling.

For Kystdanmark er brislingekvoten helt afgørende og derfor er kvoteforhandlingerne mellem EU, UK og Norge særdeles vigtige.

Årets kvoteanbefaling fra ICES er 106.000 ton som vil betyde en 29% vækst i bestanden. Det er helt centralt for erhvervet, at Danmark presser på for en kvote svarende til 200.000 tons. Sættes kvoten til det niveau, vil brislingebestanden, som allerede er i god biologisk tilstand, ifølge modellerne forblive konstant.

Det er vores håb, at du som ordfører vil bidrage til at kommunikere dette via din daglige gang på Christiansborg og i din kontakt med fiskeri- og fødevareminister Rasmus Prehn.

For yderligere information om problemstillingen og konsekvenserne af en lav brislingekvote henviser vi til dette budskabspapir om brisling.


Med venlig hilsen

Jes Bjerregaard,
Formand
Marine Ingredients Denmark

Fridi Magnusen,
Formand
Danmarks Pelagiske Producentorganisation

Svend-Erik Andersen, Formand
Danmarks Fiskeriforening PO

 

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

As the first pelagic fleet in Europe, the vessels associated with the Danish Pelagic Producers Organisation decided in the spring of 2023 to implement Fully Documented Fisheries onboard all member vessels, with our new project we will be unfolding the possibilities of data collection. 

læs mere