Små organismer med stor betydning

dec 14, 2021

Alle havets organismer, store som små, er vigtige hvis økosystemet skal køre rundt. For at kunne passe på verdens dyr, som f.eks. blåhvalen, eller fiskene som vi sætter tænderne i til hverdag. Så skal vi også passe på de der er så små at vi ikke engang kan se dem med det blotte øje – mikroalgerne.

Mikroalger
Mikroalger er mikroskopiske encellede organismer der er så små at du ikke kan se dem uden hjælpemidler. Ved brug af sollyset som energikilde omdanner de CO2 og vand til kulstofforbindelser og ilt, i en proces kaldet fotosyntese. Foruden CO2 så optager de også kvælstof og fosfor, hvilket gør dem til naturens rensningsanlæg. Mikroalger har mange forskellige funktioner i havet og er derfor en af de vigtigste bestanddele i vores økosystem.

Deres rolle i økosystemet
Mikroalger står for en stor del af den globale ilt-produktion, og har derfor som nævnt en alt afgørende rolle i økosystemet. Men det er ikke den eneste grund hvorfor mikroalger er en så vigtig komponent. Hvis man kigger på den store fødekæde som eksisterer i havet, så kan man se at mikroalger udgør bunden. Det betyder at uden mikroalger, så kan vi ikke have zooplankton. Zooplankton er næste led i fødekæden og bliver konsumeret af fisk, som så udgør føde for større fisk og havpattedyr. Uden fisk i havet vil der være konsekvenser for økosystemet, men også for den globale fødevareproduktion.

Mulige konsekvenser
Når der er meget lys, høje temperaturer og meget næring, så er det gode vækstforhold og vi kan få opblomstringer af mikroalger. Disse opblomstringer kan være fascinerende at se på, da de findes i mange forskellige farver, disse opblomstringer kan være så store at man kan se dem på satellitfotos fra rummet. Selvom det er en naturlig del af økosystemet, så kan det i visse tilfælde skabe problemer. Når mikroalgerne dør efter en opblomstring, så synker de til havbunden. På havbunden bliver de brugt som næring af blandt andet, bakterier. Med meget næring til f.eks. bakterierne kan der ske iltsvind og dannes store mængder af CO2. Iltsvind kan have en dødelig effekt på bundlivet som består af blandt andet fiskeæg og -larver.

Der findes også nogle arter af mikroalger der er giftige. Disse arter behøver modsat de fornævnte ikke at dø, for at kunne skade livet i havet. Det findes nogle arter der er direkte dødelige for fisk og havpattedyr, men der er også nogle der kan gøre os mennesker syge. Du kan f.eks. blive syg af at ved at bade i et område hvor der er giftige alger eller ved indtage forgiftet skaldyr. Skaldyr får deres føde ved at filtrere vand. I denne filtreringsproces, findes der en risiko for at de ubevidst filtrerer vand der indeholder giftige mikroalger, hvilket gør at de giftige alger er til stede på skaldyret.  Når vi så konsumerer skaldyr der indeholder giftige alger, så kan vi ende med at blive rigtigt syge.

For at have det økosystem som vi har i dag og have med masser liv, så er mikroalger vigtige.

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

As the first pelagic fleet in Europe, the vessels associated with the Danish Pelagic Producers Organisation decided in the spring of 2023 to implement Fully Documented Fisheries onboard all member vessels, with our new project we will be unfolding the possibilities of data collection. 

læs mere