Danske pelagiske fiskere indfører 100% dokumenteret fiskeri

mar 10, 2022

Som de første i Europa, introducerer den danske pelagiske flåde nu fuldt dokumenteret fiskeri på alle fartøjer. Inden udgangen af 2022 er der installeret CCTV og tilknyttede sensorer på alle danske pelagiske fartøjer organiseret i Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO).

Den danske pelagiske flåde er en af verdens mest moderne og avancerede. Hvert år leverer danske fiskere mere end 400.000 tons sunde, bæredygtigt og skånsomt fangede sild, makrel, m.m. til millioner af sultne forbrugere verden over. De forbrugere får nu yderligere sikkerhed for, at fisken er fanget ansvarligt og i fuld overensstemmelse med love og regler i både Danmark og EU.

Med endelig effekt fra første kvartal af 2023 vil samtlige fartøjer i DPPOs medlemskreds være forbundet til et lukket datasystem drevet og ejet af organisationen med assistance fra uafhængige tredjeparter. I det transparente system registreres og lagres al relevant fiskerirelateret data fra fartøjerne, inkl. video fra CCTV-overvågning. Alle data og alle oplysninger fra fiskeriet stilles direkte til rådighed for de danske fiskerimyndigheder og andre relevante offentlige og private samarbejdspartnere.

“Medlemmerne har de sidste 30 år været pionerer i europæisk fiskeri — fra udviklingen af nye fiskerier, til bæredygtighedscertificering, til etableringen af et forskningsprogram og phd. skole, til redskabsudvikling, egenkontrol og Kodeks for Bæredygtigt Pelagisk Fiskeri. På alle områder har de danske pelagiske fiskere været villige til at gå forrest i udviklingen. Derfor er etableringen af vores eget kontrolsystem for fuldt dokumenteret fiskeri en naturlig fortsættelse af organisationens og flådens udvikling som en moderne og transparent aktør i europæisk fiskeri. Som producentorganisation er det vores ansvar at sikre, at fiskeriet kan svare på de krav som myndigheder — og, mere vigtigt, forbrugerne — stiller. Nu går vi igen et skridt foran,” siger Esben Sverdrup-Jensen, direktør i DPPO.

Systemet har været under udvikling længe og ventes endeligt klart til installation på fartøjerne i slutningen af 2022. Udviklingen sker i dialog med myndigheder og eksperter.

“For os fiskere er tillid en mærkesag,” fortæller formand, Fridi Magnusen, om baggrunden for det nye initiativ. “Tillid er altafgørende når vi sælger fisk i havnene rundt om i Europa og tillid er livsnødvendigt for sikkerheden ombord på et fiskefartøj. Mister vi forbrugernes tillid, så mister vi vores livsgrundlag. Med vores eget system for fuldt dokumenteret fiskeri kan vi forhåbentlig tackle de fordomme og misforståelser, som kendetegner debatten og fiskeripolitikken og som har medvirket til at underminere tilliden til både fiskeriet og de ansvarlige myndigheder.”

Call for Tender

Call for Tender

In the spring of 2022, members of the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) made the novel decision to introduce “fully documented fisheries” on all member vessels in all fisheries.

læs mere
Sådan fulgte forskere sildens sidste timer

Sådan fulgte forskere sildens sidste timer

Danmarks Pelagiske Producentorganisation har sammen med Dyrenes Beskyttelse igangsat et projekt, der har bragt os et vigtigt skridt nærmere forståelsen af, hvad der reelt sker, når danske fisketrawlere hvert år fanger ca. 30 milliarder stimefisk

læs mere