Danske pelagiske fiskere indfører 100% dokumenteret fiskeri

mar 10, 2022

Som de første i Europa, introducerer den danske pelagiske flåde nu fuldt dokumenteret fiskeri på alle fartøjer. Inden udgangen af 2022 er der installeret CCTV og tilknyttede sensorer på alle danske pelagiske fartøjer organiseret i Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO).

Den danske pelagiske flåde er en af verdens mest moderne og avancerede. Hvert år leverer danske fiskere mere end 400.000 tons sunde, bæredygtigt og skånsomt fangede sild, makrel, m.m. til millioner af sultne forbrugere verden over. De forbrugere får nu yderligere sikkerhed for, at fisken er fanget ansvarligt og i fuld overensstemmelse med love og regler i både Danmark og EU.

Med endelig effekt fra første kvartal af 2023 vil samtlige fartøjer i DPPOs medlemskreds være forbundet til et lukket datasystem drevet og ejet af organisationen med assistance fra uafhængige tredjeparter. I det transparente system registreres og lagres al relevant fiskerirelateret data fra fartøjerne, inkl. video fra CCTV-overvågning. Alle data og alle oplysninger fra fiskeriet stilles direkte til rådighed for de danske fiskerimyndigheder og andre relevante offentlige og private samarbejdspartnere.

“Medlemmerne har de sidste 30 år været pionerer i europæisk fiskeri — fra udviklingen af nye fiskerier, til bæredygtighedscertificering, til etableringen af et forskningsprogram og phd. skole, til redskabsudvikling, egenkontrol og Kodeks for Bæredygtigt Pelagisk Fiskeri. På alle områder har de danske pelagiske fiskere været villige til at gå forrest i udviklingen. Derfor er etableringen af vores eget kontrolsystem for fuldt dokumenteret fiskeri en naturlig fortsættelse af organisationens og flådens udvikling som en moderne og transparent aktør i europæisk fiskeri. Som producentorganisation er det vores ansvar at sikre, at fiskeriet kan svare på de krav som myndigheder — og, mere vigtigt, forbrugerne — stiller. Nu går vi igen et skridt foran,” siger Esben Sverdrup-Jensen, direktør i DPPO.

Systemet har været under udvikling længe og ventes endeligt klart til installation på fartøjerne i slutningen af 2022. Udviklingen sker i dialog med myndigheder og eksperter.

“For os fiskere er tillid en mærkesag,” fortæller formand, Fridi Magnusen, om baggrunden for det nye initiativ. “Tillid er altafgørende når vi sælger fisk i havnene rundt om i Europa og tillid er livsnødvendigt for sikkerheden ombord på et fiskefartøj. Mister vi forbrugernes tillid, så mister vi vores livsgrundlag. Med vores eget system for fuldt dokumenteret fiskeri kan vi forhåbentlig tackle de fordomme og misforståelser, som kendetegner debatten og fiskeripolitikken og som har medvirket til at underminere tilliden til både fiskeriet og de ansvarlige myndigheder.”

Masser af debutanter i Årets Sild 2024

Masser af debutanter i Årets Sild 2024

Arrangørerne har mistet overblik over de antal gange Årets Sild på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals har været afviklet. ”Mange”… plejer koordinator ved Hirtshals Fiskefestival Uffe Truelsen og køkkenchef på Nordsøen Oceanarium Ole Kjærsgaard at sige.

læs mere
Nyt white paper i samarbejde med Food Nation

Nyt white paper i samarbejde med Food Nation

Den globale fødevareforsyning står over for store udfordringer: Ujævn fødevarefordeling, overernæring, underernæring og den globale påvirkning af klimaforandringer. Med en voksende befolkning og en stigende efterspørgsel efter fødevarer, har fiskeriet og akvakultur en vigtig rolle at spille i forhold til at sikre bæredygtig forsyning af sikre fødevarer til forbrugere over hele verden.

læs mere