App til estimering af fangstsammensætning i industrilandinger ude nu

apr 6, 2022

Det er uden tvivl en udfordring, at skulle estimere fangstsammensætningen i usorterede industrilandinger. Med en ny app forsøger vi at lette byrden for fiskeriet og guide fiskerne igennem korrekt prøvetagning.

I følge kontrolforordningen skal industrifiskere estimere fangstsammensætningen i deres usorterede industrilandinger. Dette er en mere eller mindre umulig opgave, men det ændrer ikke på at det er et ufravigeligt krav.

Danmarks Pelagiske Producentorganisation har i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening PO udarbejdet en app til prøvetagning af industrilandinger, der forsøger at sikre et mere præcist estimat af fangstsammensætningen. Denne app er ment som en hjælp til fiskeren, i forhold til at korrekt estimere den samlede artssammensætning i kilo og procent. Fiskerne kan derefter skrive dette ind i e-loggen. “Vi håber fremadrettet, at systemet kan tale sammen med logbogen, så fiskerne ikke behøver taste det ind, men der er vi ikke endnu” siger Lise Laustsen, som er vores seniorrådgiver her hos Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Fiskeristyrelsen har endnu ikke godkendt den nye app som et officielt kontrolredskab, men vi håber at den kan fungere som et solidt bevis for at fiskeren har gjort alt hvad der står i deres magt for at sikre et godt estimat, for eksempel i tilfælde af en sag om overskridelse af tolerancereglerne. “Appen kan altså ikke bruges kontrolmæssigt, men den kan vejlede fiskeren til at få et godt estimat af fangstsammensætningen” tilføjer Lise Laustsen.

Hovedformålet med denne app er at gøre det så simpelt som overhovedet muligt at registrere fangsten. I de forskellige industrifiskerier har man typisk de samme bifangster. Så appen husker, hvilke arter der ofte bliver noteret og guider fiskerne igennem, så de får taget prøverne rigtigt. Det næste stykke tid vil være en indkøringsfase, hvor fiskerne kan melde tilbage, hvis der er noget, der skal forbedres eller ændres i appen. “Vi laver en prøveperiode indtil sommer, og oplever fiskerne noget, der kan forbedres, så skal de bare melde ind. Så tager vi det op med Anchor Lab, der har udviklet appen, som både er til Android og Iphone” siger Lise Laustsen.

Styregruppen består blandt andet af Lise Laustsen fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation og Jacob Handrup fra Danmarks Fiskeriforening. “Det har været godt at have Jacob med også. Han har jo erfaring fra Fiskerikontrollen, så han har haft kontroløjne på, samtidig med, at han også kan se det fra fiskernes side” siger Lise Laustsen.

Appen hedder Mofi, og findes til både Android og IOS. Det er gratis at melde sig til og downloade appen, som er finansieret af midler fra EHFAF. Første gang du bruger appen, skal du oprette en profil med fartøjsnavn og en mailadresse. Det vil sige, at der kan være flere telefoner tilknyttet et fartøj, appen gemmer så data under fartøjets profilen.

Prøvetagningen i appen er baseret på det prøvetagningssystem til egenkontrol og vejledning, som PO’erne i fællesskab har udviklet for tre år siden.

Har du spørgsmål til appen, eller har brug for hjælp, så tøv ikke med at ringe eller skrive til DPPO.

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

As the first pelagic fleet in Europe, the vessels associated with the Danish Pelagic Producers Organisation decided in the spring of 2023 to implement Fully Documented Fisheries onboard all member vessels, with our new project we will be unfolding the possibilities of data collection. 

læs mere