S205 Ceton sætter makrellen under lup

jul 11, 2022

I år er det femte år, at S205 Ceton er med i samarbejdet om at bringe forskere fra DTU Aqua ud på Nordsøen for at opmåle makrelbestanden.

I den pelagiske sektor har makrellen uden tvivl været et helt særligt fokuspunkt det sidste lange stykke tid. Vi står på nuværende tidspunkt uden en aftale om makrelkvote, og Norge har ikke længere adgang til at fiske i UK zone. Med det pågående ”slagsmål” om makrelkvoten, er det vigtigere end nogensinde før at skabe et retvisende overblik over bestanden. Derfor har DPPO og Ceton gået sammen om, i samarbejde med DTU Aqua, at udvide det internationale makreltrawl survey, således at det også dækker Nordsøen. Udover at undersøge makrellens udbredelse og bestandsstørrelse, er der også fokus på at belyse makrellens betydning for Nordsøens økosystem. Det er i år, femte år at togtet gennemføres, hvilket også betyder at der er forhåbning om, at det snart kan bidrage med information til ICES bestandsvurderingen.

S205 Ceton stævnede i starten af juli ud fra Skagen Havn. Den normale besætning var på det ni dage lange togt forøget med tre deltagere fra DTU-Aqua; Kai Wieland (togtleder), Per Christensen og Kasper Schaltz. Da de kom tilbage i havn, var skibet ikke kun lastet med fisk, men også med ny viden om bestanden, der kan få indflydelse på fremtidens fiskeriforvaltning.

”Igen i år var togtet finansieret af forsøgskvotemidler, hvilket dog viste sig at være lidt af en udfordring i og med at hele makrelkvoten endnu ikke er uddelt. Heldigvis var Styrelsen, Aqua og ikke mindst Ceton fleksible, og derfor ser alt ud til at vi får dækket nok stationer til at året togt er sammenligneligt med de tidligere år.


Et pelagisk projekt med politisk perspektiv.

Togtet er en del af EHFF-projektet Easimack, som blev søsat for at være med til at belyse mængden af makrel i Nordsøen. Togtet sker i samarbejde med IESSNS (International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas) og det internationale Havundersøgelsesråd ICES, som er grundlag for biologernes årlige rapporteringer til EU, der i sidste ende er med til at afgøre, hvor meget fiskerne må fange. Netop derfor er projektet også spændende fra en politisk vinkel, fordi resultaterne på sigt kan have indflydelse på kvotefordelingsspørgsmål.

 

Masser af debutanter i Årets Sild 2024

Masser af debutanter i Årets Sild 2024

Arrangørerne har mistet overblik over de antal gange Årets Sild på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals har været afviklet. ”Mange”… plejer koordinator ved Hirtshals Fiskefestival Uffe Truelsen og køkkenchef på Nordsøen Oceanarium Ole Kjærsgaard at sige.

læs mere
Nyt white paper i samarbejde med Food Nation

Nyt white paper i samarbejde med Food Nation

Den globale fødevareforsyning står over for store udfordringer: Ujævn fødevarefordeling, overernæring, underernæring og den globale påvirkning af klimaforandringer. Med en voksende befolkning og en stigende efterspørgsel efter fødevarer, har fiskeriet og akvakultur en vigtig rolle at spille i forhold til at sikre bæredygtig forsyning af sikre fødevarer til forbrugere over hele verden.

læs mere