Hvor klimavenlig er din fisk?

nov 29, 2021

Klimavenlighed, grøn energi, CO2-aftryk – disse udtryk hører vi hver dag. Vi ved de er vigtige, vi ved vi skal gøre det bedre. Men hvordan afspejles dette i vores valg om hvorvidt aftensmaden f.eks. skal stå på kød, fisk, vegetarisk eller vegansk?

Der er et stadigt stigende udslip af drivhusgasser i atmosfæren, og der hersker ingen tvivl om at vores CO2-problemer forstærkes af menneskeskabte faktorer. Hvis man kaster et blik på den globale fødevareproduktion, så står den for ikke mindre end en fjerdedel af verdens totale CO2 udslip1. Derfor er det vigtigere end nogensinde at finde CO2-venlige proteinkilder. Men hvad mange ikke tænker over i hverdagen er – vi har allerede fundet den, i havet. Pelagisk fisk er en yderst CO2-venlig måde, at få animalsk protein på. Når du spiser makrelmad ved frokostbordet, får du altså ikke alene et lækkert, sundt og nærende måltid, du tager også et klimabevidst valg.
I LCA-rapporten fra 2021 omkring fødevare-klimaaftryk fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, kan man læse at fisk er en af de animalske proteinkilder, som giver det mindste klimaaftryk. Kigger man mere indgående på fiskeriet, og de forskellige arters klimaaftryk, så bliver det hurtigt meget tydeligt at der er stor forskel på hvilken fiskerier og arter det er vi taler om.

Af samtlige fiskerier er pelagisk fiskeri det mest CO2 effektive. Dette skyldes at brændstofforbruget kan holdes i den lave ende per kg. fisk. blandt andet pga. af moderne fartøjer og store landinger som følge af at pelagiske arter er stimedannede fisk som sikrer en effektiv fangstproces. I et studie fra 2018 ”Fuel use and greenhouse gas emissions of world fisheries” hvor man har brugt brændstofforbrugsdata fra Fisheries Energy Use Database”(FEUD), kan man læse at pelagiske fisk (under 30 cm), udgør 20% af det globale fiskeri, men kun 2% af fiskeriets udslip af drivhusgasser. Mens skaldyrfiskeri står for 6% af den globale fangst, men hele 22% af fiskeriets udslip af drivhusgasser1.

Forskellen mellem klimaaftrykket og energieffektiviteten blandt de forskellige typer fiskeri, er primært påvirket af ressourcens tæthed men også af de redskabstyper, der anvendes på fartøjerne. En ny rapport fra DTU Aqua, fra 2021, tydeliggør hvordan forskellen udmønter sig i de forskellige typer af fiskeri. Hvis man eksempelvis kaster et blik på bundtrawl, hvor der fiskes efter skaldyr og bundfisk, så er disse ressourcer oftest spredt over et betydeligt større område. Dette fiskeri har derfor det højeste brændstofforbrug per kg. fanget fisk. Pelagisk fiskeri derimod, arbejder med en høj ressourcetæthed og redskaber, såsom trawl og not, der har et lavt brændstofforbrug per kg. fanget fisk3. Dette kombineret med store landinger og moderne pelagiske fartøjer, gør pelagisk fisk til en af de allermest klimavenlige animalske proteinkilder.

Selvom fiskeri generelt er en CO2-venlig proteinkilde, er det stadig vigtigt at man tager et aktivt valg med hensyn til hvilken fisk man sætter tænderne i. Dermed ikke sagt at der ikke skal være plads til al godt fra havet. Men i vores daglige hverdagsmåltider, der kan det godt betale sig at vælge fisken med det mindste klimaaftryk.

De aktive valg vi tager nu, betyder noget – også når det kommer til valget om hvorvidt der skal stegte sild på menuen onsdag aften.


Referencer

  1. Parker, R., Blanchard, J., Gardner, C., Green, B., Hartmann, K., Tyedmers, P. and Watson, R., 2018. Fuel use and greenhouse gas emissions of world fisheries. Nature Climate Change, 8(4), pp.333-337.
  2. Mogensen L, Knudsen MT, Hashemi F, Jensen A, Kristensen T. 2021 Vidensyntese om livcyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren: Del 1 Fødevarer. Rådgivningsrapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, leveret: 30.09.2021.
  3. Gislason, H., Eigaard, O.R., Dinesen, G.E., Larsen, F., Glemarec, G., Egekvist, J., Rindorf, A., Vinther, M., Storr-Paulsen, M., Håkansson, K.B., Bastardie, F., Olesen, H.J., Krag, L.A., O’Neill, B., Feekings, J., Petersen, J.K., & Dalskov, J. (2021). Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri. DTU Aqua-rapport nr. 392-2021. Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet. 151 pp. + bilag
Masser af debutanter i Årets Sild 2024

Masser af debutanter i Årets Sild 2024

Arrangørerne har mistet overblik over de antal gange Årets Sild på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals har været afviklet. ”Mange”… plejer koordinator ved Hirtshals Fiskefestival Uffe Truelsen og køkkenchef på Nordsøen Oceanarium Ole Kjærsgaard at sige.

læs mere
Nyt white paper i samarbejde med Food Nation

Nyt white paper i samarbejde med Food Nation

Den globale fødevareforsyning står over for store udfordringer: Ujævn fødevarefordeling, overernæring, underernæring og den globale påvirkning af klimaforandringer. Med en voksende befolkning og en stigende efterspørgsel efter fødevarer, har fiskeriet og akvakultur en vigtig rolle at spille i forhold til at sikre bæredygtig forsyning af sikre fødevarer til forbrugere over hele verden.

læs mere