Risiko for demokratisk underskud i Fiskeriaftale

Som en del af den samlede Brexit-aftale mellem EU og Storbritannien blev der også indgået en aftale på fiskeriområdet. Fiskeraftalen er på mange områder meget detaljeret og udtømmende, men på et område er der en sort boks, hvor indholdet er ukendt: Specialudvalget.

Helt efter bogen skal der nedsættes et specialudvalg, som tilrettelægger og behandler en række centrale forhold i aftalen, fx håndtering af ikke kvoterede og særligt sårbare arter. Men som det er nu, er det uvist, hvordan EU’s medlemsstater og fiskeindustri bliver repræsenteret i Specialudvalget – et punkt, som ellers er yderst vigtigt. I EU-Kommissionens strategi nævnes der intet om inddragelse af interessenter i processen, i konsultationer eller i det forberedende arbejde af de årlige forhandlinger om fastsættelse af fiskerimuligheder. Det er også begrænset, hvad der står om medlemsstaternes inddragelse.

Den europæiske fiskeindustri har helt fra begyndelsen understreget vigtigheden af, at erhvervet bliver inddraget i processen. Som EU-Kommissionen har formuleret strategien, er der en reel risiko for, at der opstår et demokratisk underskud i forberedelsen og gennemførelsen af de årlige forhandlinger mellem EU og Storbritannien.

Som arbejdsprocesserne er beskrevet i strategien, får EU-Kommissionen al for megen magt og udelukker tilmed sig selv fra systematisk og på en organiseret måde at generere viden og indsigt fra erhverv og øvrige stakeholders.

Erhvervet anbefaler en model, der ligner den, som vi kender fra forhandlingerne mellem EU og Norge, hvor erhvervet er en del af de nationale delegationer. Den model sikrer medinddragelse i forhandlingsprocessen og tæt samspil mellem myndigheder og erhverv i arbejdet med fastsættelse af de årlige fiskekvoter.