Om DPPO

Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) repræsenterer Danmarks største pelagiske fiskefartøjer.
Medlemmerne driver målrettet og bæredygtigt not- og trawlfiskeri efter en række arter i Nordsøen og Nord-Øst Atlanten.

Bæredygtigt fiskeri

Med et langsigtet fokus på bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, fødevarekvalitet og rentabilitet arbejder vi for at sikre de bedst mulige vilkår for vores medlemmer. DPPO er hovedorganisation for danske fiskefartøjer, der fisker pelagiske fiskearter som sild, makrel og hestemakrel til konsummarkedet samt tobis, brisling, blåhvilling, sperling og havgalt til produktion af mel og olie.

Samarbejde er centralt for en sund fiskeribranche

DPPO er en aktiv samarbejdspartner for myndigheder, forskningsinstitutioner og private virksomheder, når det gælder fiskeriforskning, bestandsvurdering og teknologiudvikling

Arbejde ombord på fartøjet

Udvalg og fora

DPPO er repræsenteret i en række udvalg under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og er tilstedeværende med deltagelse i relevante underarbejdsgrupper, samt i løbende dialog med:

 • Det Rådgivende EU-Udvalg (§5)
 • Erhvervsfiskeriudvalget (§6)
 • Fiskeriudviklingsudvalget
 • Dialogforum om fiskeri
 • Natura 2000 Dialogforum

Øvrige fiskere

I dansk fiskeri er DPPO løbende i samarbejde og dialog med øvrige danske fiskere og er blandt andet repræsenteret i:

 • Udvalget for Industri- og Pelagisk fiskeri
 • Fiskeafgiftsfonden
 • Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark

Internationalt

I internationalt regi er DPPO repræsenteret i:

 • Det Rådgivende Råd for Pelagiske fiskerier (Pelagic AC)
 • Det Rådgivende Råd for Højsøfiskerier (Long Distance AC)
 • Det Rådgivende Råd for Østersøen (Baltic AC)
 • European Association of Producers Organisations (EAPO)
 • Northern Pelagic Working Group (NPWG)
 • Mackerel Industry Northern Sustainability Alliance (MINSA)
 • Association of Sustainable Fisheries (ASF)
 • Market Advisory Council (MAC)

Fiskerier

Medlemmerne i DPPO driver målrettet og bæredygtigt not- og trawlfiskeri efter en række arter i Nordsøen og Nord-Øst Atlanten og fanger:

 

 • Nordsøsild (MSC certificeret i 2009)
 • Atlantoskankdisk sild (MSC certificeret i 2009)
 • Makrel (MSC certificeret i 2009)
 • Hestemakrel
 • Blåhvilling (MSC certificeret i 2016)
 • Lodde
 • Brisling
 • Sperling
 • Tobis
 • Havgalt