Nyheder

Det danske fiskeri gennem tiden

Det danske fiskeri gennem tiden

Det hersker ingen tvivl omkring at fiskeri i Danmark har været en vigtig bestanddel af det danske samfund gennem århundreder. Der har været fiskeri langs alle Danmarks kyststrækninger igennem årerne, og det har tiltrukket arbejdskraft og liv til landet. Fiskerierhvervet er en vigtig del af det danske samfund nutildags, og har været det hele vejen tilbage til middelalderen.

læs mere
PRESSEMEDDELELSE: Ny aftale om Brexitkompensation styrker den grønne omstilling i fiskeriet

PRESSEMEDDELELSE: Ny aftale om Brexitkompensation styrker den grønne omstilling i fiskeriet

Et bredt flertal af Folketingets partier har den 16. december indgået aftale om udmøntningen af EU’s særlige Brexitreserve til fiskeriet. 1.3 mia. kr. fra EU skal inden udgangen af 2023 fordeles på 10 indsatsområder med henblik på at afbøde de negative konsekvenser af Brexit i fiskeriet og i følgeerhverv. Mere end 840 mio. kr. går, takket være en maratonindsats af Venstre i Europa-Parlamentet, direkte til fiskerne som erstatning for mistede kvoterettigheder i forbindelse med Brexit.

læs mere
Små organismer med stor betydning

Små organismer med stor betydning

Alle havets organismer, store som små, er vigtige hvis økosystemet skal køre rundt. For at kunne passe på verdens dyr, som f.eks. blåhvalen, eller fiskene som vi sætter tænderne i til hverdag. Så skal vi også passe på de der er så små at vi ikke engang kan se dem med det blotte øje – mikroalgerne.

læs mere
Kort introduktion til fiskeriforvaltning

Kort introduktion til fiskeriforvaltning

Hvis man ikke forholder sig til EU’s fiskeriforvaltning til dagligt, så kan det være en hård nød at knække. Der er utroligt mange regler, mål og resultater som man skal sætte sig ind i, og meget at forstå. Derfor kommer her en lille kort intro til fiskeriforvaltning for de uindviede.

læs mere
Plastik i havet – og i fiskenes maver  

Plastik i havet – og i fiskenes maver  

Plastik i havet er desværre et emne vi tit ser og hører om i nyhederne. Havpattedyr med plastikposer i maven, skildpadder viklet ind i plastikholdere fra sixpacks, eller fisk der spiser mikroplast. Det er bare et par eksempler på overskrifter der har tiltrukket rigtigt manges opmærksomhed, og som har skabt forfærdelse og forargelse verden over.

læs mere
Ser vi resultater af bæredygtigt fiskeri?

Ser vi resultater af bæredygtigt fiskeri?

Ingen kan benægte at der tidligere har været problemer med overfiskeri og kollapsede fiskebestande. Hvis man kigger på antallet af bestande som enten var overfiskede, udtømte eller i genopretning, så ser man en stigning på 30% fra midt 1970 til 20131. Men spørgsmålet er, ser vi stadig samme negativ udvikling i fiskebestandene, eller har FN’s verdensmål omkring bæredygtig udvikling hjulpet?

læs mere
Hvor klimavenlig er din fisk?

Hvor klimavenlig er din fisk?

Klimavenlighed, grøn energi, CO2-aftryk – disse udtryk hører vi hver dag. Vi ved de er vigtige, vi ved vi skal gøre det bedre. Men hvordan afspejles dette i vores valg om hvorvidt aftensmaden f.eks. skal stå på kød, fisk, vegetarisk eller vegansk?

læs mere
Industrifisk – en overset kilde til protein

Industrifisk – en overset kilde til protein

Græshopper, melorme, alger – de er alle alternative proteinkilder, som prøver at bane sig vej ind på det internationale fødevaremarked. Spørgsmålet er, hvorfor lede efter alternative kilder, når vi allerede har en der ikke udnyttes til fulde?

læs mere
Det uudforskede potentiale i mesopelagisk fiskeri

Det uudforskede potentiale i mesopelagisk fiskeri

Denne nyudgivne artikel dykkes der ned i det uudforskede potentiale, der muligvis ligger i mesopelagisk fiskeri set i forhold til økonomi og fiskeridynamik i det nuværende pelagiske storfiskeri. Læs hele artiklen her. 

læs mere
S205 Ceton bragte forskningen på dybt vand

S205 Ceton bragte forskningen på dybt vand

Igen i år var S205 Ceton med i samarbejdet om at bringe forskere fra DTU Aqua ud på det dybe vand i Nordsøen for at studere makrellen. Kursen var sat og skibet lastet med videnskabeligt udstyr, samt stor entusiasme.

læs mere
Pelagisk Fiskeri i Tal 2021

Pelagisk Fiskeri i Tal 2021

Det er andet år vi udgiver Pelagisk fiskeri i tal, som retter fokus på den pelagiske sektor og dens bidrag til det samlede danske fiskerierhverv. I år har vi krydret statistikker og tabeller med indsigt i de elementer og projekter der har fyldt på dagsordenen det sidste år.

læs mere
Fiskeafgiftsfonden åbner for ansøgninger

Fiskeafgiftsfonden åbner for ansøgninger

Du kan nu søge om tilskud fra Fiskeafgiftsfonden.  Fra 15. juni frem til 1. september 2021 er der åbent for ansøgninger for 2022. Her vil der være 10-15 mio. kr. at søge, hvoraf de 7,4 mio. kr. er øremærket lærlinge- og efteruddannelse, mens resten er til en række forskellige områder.

læs mere
DPPO undersøger dyrevelfærd i fiskeriet

DPPO undersøger dyrevelfærd i fiskeriet

Et nyt forskningsprojekt undersøger for første gang, hvordan milliarder af fisk dør ved fiskeri. Målet er at belyse, hvordan fisk dør i forbindelse med trawlfiskeri i de frie vandmasser, og om fangstmetoderne kan udvikles til at understøtte en mere human aflivning af de sansende dyr.

læs mere
Nye Kostråd – spis mere fed fisk

Nye Kostråd – spis mere fed fisk

Fødevareministeriet har præsenteret nye kostråd for sundhed og klima, Fødevareministeriet anbefaler blandt andet at man skal spise mere fed fisk såsom sild og makrel.

læs mere
Rådgivning vedrørende COVID-19

Rådgivning vedrørende COVID-19

I forbindelse med udbrud af coronavirus i Danmark er det afgørende, at vi I fiskeriet medvirker til at minimere spredningen af virus, og at vi opretholder åbne kanaler til forsyningen af markedet herhjemme og i udlandet. DFPO, DPPO, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, DSA,...

læs mere
Det pelagiske år ifølge vores formand

Det pelagiske år ifølge vores formand

2020 er i gang, og vi har et helt nyt år foran os. Vi mødtes med vores formand Fridi Magnusen til en snak om, hvad der kommer til at præge det kommende år. Han fremhævede især politik, kvoter og overvejelser om fiskeriets fremtid.  

læs mere