Udbud:

Udbud: Eksterne leverandører til projektledelse, cost/benefit-analyse og kommunikation samt dokumentation og validering

 

I forbindelse med ansøgning til projektet ”Strøm til den pelagiske flåde – nul emission ved kaj” ønsker DPPO at engagere eksterne leverandører til drift af projektet, udarbejdelse af cost/benefit-analyse og kommunikation samt til dokumentation og validering af projektets fremdrift og resultater.

 

Projektet søges under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – Fiskeristyrelsens pulje: Grøn omstilling – Fiskeri. Der er således ikke opnået finansiering til projektet eller til den eksterne leverandørs aktiviteter. Projektet påtænkes at forløbe fra november 2023 til oktober 2025.

 

Opgaverne der ønskes eksterne leverandører til, er delt op i to komponenter:

 

A: Leverandør af projektledelse, cost/benefit-analyse og kommunikation

 

  • Leverandøren skal påtage sig den overordnede styring af projektet gennem hele dets forløb. Dette indebærer, at den eksterne leverandør er ansvarlig for at sikre samarbejdet mellem de interne og eksterne parter i projektet, give retningslinjer og vejledning til projektets partnere vedrørende rapportering, administrativt arbejde og lignende.
  • Konsulenten skal gennemføre en cost-benefit-analyse af overgang til landstrøm fra både fiskefartøj og havnens perspektiv. Analysen skal indeholde et forslag til en forretningsmodel, der kan gøre det gavnligt for både fisker og havn at udbygge netværket af landstrøm.
  • Den eksterne leverandør skal hjælpe DPPO med at kommunikere resultaterne fra projektet til omverdenen. Leverandøren skal være med til at organisere og gennemføre et seminar der fortæller om projektets resultater, og hvordan fiskefartøjer og industrien generelt kan støtte op om den grønne omstilling. Seminaret skal planlægges til slutningen af projektet.

 

B: leverandør af dokumentation og validering af resultater og fremskrivning mulige gevinster

 

  • I projektet vil der foretages ombygning og klargøring til landstrøm af to pelagiske fiskefartøjer, og DPPO ønsker en leverandør til at forestå en dokumentation og validering af, hvor stor CO2 besparelse der kan opnås ved overgang til landstrøm gennem losseoperation og ophold i havnen. Dokumentationen skal tage udgangspunkt i en livscyklusanalysetilgang (LCA).
  • Dokumentationen og valideringen af fartøjerne i projektet skal anvendes til at lave en fremskrivning af de potentielle udledningsgevinster forbundet med en overgang til landstrøm for alle fartøjsoperationer ved kaj i Danmark.

 

For yderligere information om projektet og opgaven, kan der rettes henvendelse til direktør for DPPO Esben Sverdrup-Jensen på mail: es@pelagisk.dk eller telefon: 6166  0978 tilbud på løsning af opgaven skal være modtaget af DPPO inden mandag d. 28. august 2023.