Fakta om pelagisk fiskeri

Pelagisk fiskeri er fiskeri efter fiskearter, som bevæger sig i stimer i de frie vandmasser. Fiskene fanges med skånsomme redskaber med en lav natur- og klimapåvirkning, og de fanges primært i hele Nordatlanten og Østersøen.

 

Kom med på fartøjet HG 265 Asbjørn og hør mere om pelagisk fiskeri.

Mød fiskerlærling Tobias Ottosen og følg med ham ud på fisketur.

Moderne fartøj

Moderne pelagisk flåde

Vores medlemmer tæller 10 danske rederier, som driver en af de mest moderne flåder til pelagisk fiskeri i Europa med hjemmehavne i Skagen, Hirtshals, Hanstholm og Thyborøn.

Net trækkes ind

Dansk fiskeri

DPPO´s medlemsfartøjer står for næsten 50% af alle danske fangster og ca. 1/3 af omsætningen i dansk fiskeri.

Tal fra fiskerisektoren

Fiskerisektoren samlet udgør 13,6 mia. kr. målt på BNP og 16.100 årsværk målt på beskæftigelsen. Sektoren omsatte i 2018 for 33,9 mia. kr

Pelagisk fiskeri

”Pelagisk fiskeri 2022” retter fokus på den pelagiske sektor og dens bidrag til det samlede danske fiskerierhverv. Publikationen indeholder værdi og mængder af alle danske fiskeres landinger i 2020 og 2021, kvoteandele for pelagiske fisk og industriarter 2021, fordeling af fangster på arter og farvande samt mange flere tal og oplysninger, som gør dig klogere på det pelagiske fiskeri.

Arternes andel af de samlede pelagiske fangster (mængde)

Fangster fordelt på farvande (mængde)