Blå vej gennem krisen

Danmarks Pelagiske Producentorganisation og Danmarks Fiskeriforening PO har udarbejdet 11 initiativer, der skal hjælpe Danmark og dansk fiskeri til at komme styrket gennem coronakrisen og sikre fortsat udvikling i sektoren og i de kystnære samfund.

De 11 initiativer omhandler blandt andet en revision af regelgrundlaget for fiskeriet med forenkling og gennemsigtighed som rettesnor. Derudover indeholder initiativerne også forslag til, hvordan fiskeriet i fremtiden kan blive endnu grønnere, og hvorledes eksporten af danske kvalitetsfisk kan styrkes og nye markeder opdyrkes.

Net trækkes ind

Bæredygtighed er blevet en del af coronakrisen

“Vi drukner nærmest i EU-forordninger, fiskerilovgivning og bekendtgørelser. Derfor er det yderst vigtigt for dansk fiskeri, at vi får kigget på regelgrundlaget og renset ud, så vi kan få de forenklinger, som de sidste mange regeringer har talt om. Og så har denne ulykkelige situation med corona givet os mulighed for at styrke vores arbejde med bæredygtighed, når økonomien skal genstartes”, siger Fridi Magnussen, formand for DPPO.

“Det er altafgørende for den danske økonomi og for dansk fiskeri, at vi kommer styrket gennem coronakrisen. Det kan vores initiativer hjælpe til med. Og så mener vi, det er vigtigt at, at vi tænker blå bæredygtighed, mens vi samtidig styrker rammevilkårerne og afsætningsmulighederne for dansk fiskeri”, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO. 

Se mere her: