Fiskeriets natur og klimapåvirkning

Skånsomt fiskeri uden bifangst

DPPO arbejder for, at fiskeriet er så skånsomt som muligt, og at det minimerer uønskede fangster. Vores målsætning er at gå forrest i udviklingen og i anvendelsen af energieffektive og skånsomme redskaber og i rejsen mod, at vi får et fiskeri uden bifangst af havpattedyr. I det pelagiske fiskeri bruges primært pelagisk trawl og not, som ingen bundkontakt har, og som derfor ikke påvirker havbunden, ligesom bundtrawl gør det.

Redskab til minimering af bifangst i tobisfiskeriet

Tobisfiskeriet er udfordret af bifangst af makrel samt utilsigtet fangst af sæler. Det giver erhvervet store økonomiske såvel som praktiske og etiske udfordringer. DPPO står bag udviklingen af en såkaldt excluder, som skal hjælpe makrellen og sælerne med at svømme ud af trawlet igen.

Viser det sig, at excluderen fungerer for sæler, håber DPPO at kunne inspirere andre fiskerier rundt om i verden, der måtte have problemer med utilsigtet fangst af havpattedyr.
DPPO´s medlemsfartøj S 144 Themis er forsøgsskib for afprøvning af excluderen i tobissæsonen 2020.

Excluder