Sameksistens: Natur og fiskeri kan godt gå hånd i hånd

Dagsordenen i Bruxelles bliver stadig mere grøn – eller blå om man vil.
Med EU-Kommissionens ”Jord-til-bord” strategi og ”Biodiversitetsstrategi” fylder den grønne dagsorden mere og mere. Og det betyder, at dansk fiskeri gennem den fælles repræsentation i Bruxelles og i samarbejde med vores kolleger i de andre medlemslande for alvor er kommet på arbejde for at gøre opmærksom på, at fiskeri er et legitimt erhverv. Fiskeri og natur kan sagtens gå hånd i hånd, men det kræver, at man samtænker fiskerierhvervet med miljø- og naturhensyn og grøn omstilling. Ellers bliver det for alvor svært at skabe rimelige rammevilkår for europæisk fiskeri.
Nøgleordet er sameksistens. Fiskeriet har stor forståelse for behovet for at opfylde FN’s Verdensmål om natur og miljø, men det er vigtigt, at det sker på en måde, så fiskeriet kan fortsætte på fair vilkår.

Husk sagligheden i EU’s fælles kontrolpolitik
Arbejdet med EU’s fælles kontrolpolitik kører derudaf, hvor både EU-Parlamentet og Ministerrådet har vedtaget deres mandater – og heriblandt gemmer sig en vigtig sag for dansk fiskeri: Toleranceregler for usorterede landinger.
En god løsning er klar, men det er en indviklet sag, hvor det er vigtigt at holde tungen lige i munden, når arbejdet fortsætter efter sommerferien. Så man rammer et fornuftigt kompromis, og så de rigtige detaljer kommer med.
En bøn fra dansk fiskeri skal derfor lyde: I bestræbelserne på at nå et kompromis, må man ikke gå på kompromis med sagligheden. EU’s nye kontrolpolitik kommer formentligt til at gælde mange år fremover. Det er derfor vigtigt, at alle involverede parter tænker sig grundigt om og træffer beslutning om kommende kontrolregler, som er sammenhængende, og som giver mening. Vi har desværre før set, at ønsket om at nå et kompromis overskygger faglighed og saglighed. Det bør for alvor undgås denne gang.

 Dansk Fiskeri tilbage i Bruxelles
Når dette nyhedsbrev lander i indbakken, er dansk fiskeris mand i Bruxelles på vej tilbage til Bruxelles for at genoptage det fysiske arbejde.
Efter 15 måneders corona-tørke, hvor Bruxelles har været lukket ned, og alt er foregået elektronisk, kan vi endelige vende retur, og vi glæder os til at mødes fysisk. Både til at mødes med kolleger, men især for at se alle de beslutningstagere og interessenter i Bruxelles, som er med til at danne rammerne for europæisk og dansk fiskeri.
Der er nok at tage fat på. Udfordringerne er mange, så derfor er det ekstra vigtigt, at vi kan mødes fysisk og udveksle synspunkter og holdninger samt finde fælles løsninger for fremtidens fiskeri.
Dansk Fiskeri i Bruxelles glæder sig til at mødes med jer alle i Bruxelles efter sommerferien. Indtil da ønskes I en rigtig god sommer.