Persondatapolitik hos Danmarks
Pelagiske Producentorganisation

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun
indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Danmarks Pelagiske Producentorganisation.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og 
gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så
længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Danmarks Pelagiske Producentorganisation indsamler og behandler dine persondata, når du foretager
dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside
– Tilmelder dig vores nyhedsbrev

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på
www.dppo.dk er Mette Florentin, Axeltorv 3, 6. 1609 København V.

Behandlingsgrundlag og formål
Hvis du under registreringsprocessen, eller på vores hjemmeside, har givet os dit samtykke hertil,
bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde
dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af
persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med
henblik på modtagelse af nyhedsbrev vil blive slettet 2 år og 6 måneder efter du har modtaget din
vare eller ydelse.)

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Vi har vores hjemmeside hos scannet.dk, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata
som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i scannet.dks datacentre.
Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse
eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i
forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun
personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til
databehandlere.
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for,
at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du
har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til
at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse
behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til
info@pelagisk.dk.