Rapporter og præsentationer

Dansk Fiskeri Og Fiskeindustris Økonomiske Fodaftryk

Præsentation til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2016