Fangsredskaber

Not fiskeri

Not og trawl fiskeri

Pelagiske fisk lever i stimer midt i vandsøjlen. Fartøjerne benytter for det meste et pelagisk trawl, der er et stort net, der trækkes efter skibet, eller not, der er et lodret net, der omringer hele fiskestimen og derefter bliver strammet i bunden. 

Ingen skade på havbunden

Redskaber, som pelagisk trawl og not har ikke kontakt med havbunden, og forstyrrer derfor ikke livet der.

De moderne fartøjer kan lokalisere stimefisk med ekkolod og diverse sensorer og fange dem med en meget begrænset bifangst af andre arter.

Trawl