Nyt fra Bruxelles

Her får du seneste nyt fra Dansk Fiskeri i Bruxelles. Få overblikket her – og klik dig videre, så du kan læse de fulde historier.

 

Brexit koster danske fiskere dyrt

Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation har skrevet til EU-kommissær Virginijus Sinkevičius på vegne af de danske fiskere for at gøre opmærksom på den meget alvorlige situation, som dansk fiskeri er blevet bragt i efter Brexit og EU og Storbritanniens aftale om det fremtidige samarbejde.
Siden aftalen har det stået klart, at det vil få store negative konsekvenser for den danske fiskerisektor. Rammerne for dansk fiskeri er ændret for altid. De danske fiskere skal afgive fiskekvoter til Storbritannien, til en samlet værdi på mere end 1,2 mia. kr. Derfor vil vi i dansk fiskeri nu gerne minde EU-Kommissionen om, at de europæiske fiskere gennem hele forløbet har fået klare tilkendegivelser fra EU-Kommissionen om, at EU’s forhandlere ikke ville lade de europæiske fiskere betale prisen for Brexit.

Læs den fulde historie her.

 

Risiko for demokratisk underskud i Fiskeriaftale

Som en del af den samlede Brexit-aftale mellem EU og Storbritannien blev der også indgået en aftale på fiskeriområdet. Fiskeraftalen er på mange områder meget detaljeret og udtømmende, men på et område er der en sort boks, hvor indholdet er ukendt: Specialudvalget.
Helt efter bogen skal der nedsættes et specialudvalg, som tilrettelægger og behandler en række centrale forhold i aftalen, fx håndtering af ikke kvoterede og særligt sårbare arter. Men som det er nu, er det uvist, hvordan EU’s medlemsstater og fiskeindustri bliver repræsenteret i Specialudvalget – et punkt, som ellers er yderst vigtigt. I EU-Kommissionens strategi nævnes der intet om inddragelse af interessenter i processen, i konsultationer eller i det forberedende arbejde af de årlige forhandlinger om fastsættelse af fiskerimuligheder. Det er også begrænset, hvad der står om medlemsstaternes inddragelse.
Læs den fulde historie her.

 

Sameksistens: Natur og fiskeri kan godt gå hånd i hånd

Dagsordenen i Bruxelles bliver stadig mere grøn – eller blå om man vil. Med EU-Kommissionens ”Jord-til-bord” strategi og ”Biodiversitetsstrategi” fylder den grønne dagsorden mere og mere. Og det betyder, at dansk fiskeri gennem den fælles repræsentation i Bruxelles og i samarbejde med vores kolleger i de andre medlemslande for alvor er kommet på arbejde for at gøre opmærksom på, at fiskeri er et legitimt erhverv. Fiskeri og natur kan sagtens gå hånd i hånd, men det kræver, at man samtænker fiskerierhvervet med miljø- og naturhensyn og grøn omstilling. Ellers bliver det for alvor svært at skabe rimelige rammevilkår for europæisk fiskeri.
Nøgleordet er sameksistens. Fiskeriet har stor forståelse for behovet for at opfylde FN’s Verdensmål om natur og miljø, men det er vigtigt, at det sker på en måde, så fiskeriet kan fortsætte på fair vilkår.

Læs den fulde historie her.