Bæredygtigt pelagisk fiskeri

DPPO har udviklet et kodeks for bæredygtigt og ansvarligt pelagisk fiskeri. I dag foregår det meste fiskeri langt fra kysten, og kompleksiteten i fiskeriet er fulgt med udviklingen i resten af samfundet. Med fiskeriet og med det at høste på naturens overskud følger et betydeligt ansvar. Det gælder på det åbne hav, ved kajen og aktiviteterne på land.

1080x720

Kodeks for bæredygtigt og ansvarligt fiskeri

1080x720

De danske pelagiske fiskere var de første i Europa til arbejde konkret med, hvorledes man håndterer det ansvar, som følger med fiskeriet. I 2006 igangsatte DPPO i samarbejde med Aalborg Universitet arbejdet med at udvikle et kodeks for bæredygtigt og ansvarligt fiskeri. Kodekset har siden fungeret som en daglig rettesnor for både skipper og mandskab ombord på danske pelagiske fiskefartøjer.

Siden 2007 har fiskeriet, samfundet og verden omkring os udviklet sig yderligere. Derfor har DPPO i samarbejde med Deloitte i 2019 færdiggjort arbejdet med et nyt og tidssvarende kodeks. Kodekset har til formål at opridse god praksis for bæredygtig og ansvarlig adfærd i det danske pelagiske fiskeri og udbrede kendskabet til fiskerierhvervet som moderne fødevareproducent.