Sikkerhed på arbejdspladsen

Sikkerhed står højt på dagsorden i det pelagiske fiskeri. Søfartsstyrelsen fører nøje statistik over arbejdsulykker, og statistikken viser at fokus på sikkerhed på fartøjerne giver mærkbare resultater. Fra 2000 til 2019 er antallet af arbejdsulykker faldet markant.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd rådgiver vores medlemmer om arbejdsmiljø og sikkerhed ombord. De fremmer fiskernes sikkerhed, forebygger arbejdsskader og sikrer, at der opretholdes et sundt og sikkert arbejdsmiljø. 

Kilde: Søfartsstyrelsen