Marine Stewardship Council

 

MSC-mærket (Marine Stewardship Council) er en uafhængig international mærkningsordning for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri. MSC’s certificeringsprogram for fiskerier og miljømærkning af fisk og skaldyr anerkender og belønner bæredygtigt fiskeri. MSC er en global organisation, som sammen med fiskerier, fiskeindustrien, videnskabsfolk, naturfredningsforeninger og offentligheden arbejder på at fremme det miljømæssigt bedste valg inden for fisk og skaldyr.

MSC mærkede produkter er fremstillet af ikke-udrydningstruede fisk under hensyn til en bevaring af havets biodiversitet, og MSC er den eneste ordning for vildtfangede fisk, der lever op til FN’s internationale standarder for miljømærkning.

MSC ‘s krav til certificerede fiskerier inddeles i tre overordnede principper:

  • Fiskeriet skal udføres på en måde, der ikke fører til overfiskeri og nedfiskning af den udnyttede art. For de arter, der er nedfiskede, skal fiskeriet udføres på en måde, der fører til genopbygning af arten.
  • Fiskeriet skal udføres på en måde, der bevarer havets økosystem, dets funktioner, struktur og diversitet.
  • Fiskeriet er underlagt et effektivt forvaltningssystem, der respekterer lokale, regionale og internationale love. Fiskeriet er desuden underlagt standarder, der sikrer langsigtet udnyttelse.

 

Miljørigtigt fiskeri

Som de første i Danmark opnåede medlemmerne af Danmarks Pelagiske Producentorganisation certificering af pelagisk fiskeri. Fiskerierne efter atlantoskandisk sild, nordsøsild, blåhvilling, sild og brisling i Østersøen samt industrifiskerierne efter tobis, brisling og sperling er alle MSC certificerede.

Fiskeprodukter, som kommer fra fiskerier, der opfylder MSC’s miljøstandard for bæredygtigt fiskeri, er mærket med MSC’s miljømærke for at vise, at de kommer fra en certificeret bæredygtig kilde. MSC miljømærket gør det nemt for forbrugerne at foretage det mest miljørigtige valg ved køb af fisk og skaldyr.

HG 333 Isafold