Ser vi resultater af bæredygtigt fiskeri?

dec 1, 2021

Ingen kan benægte at der tidligere har været problemer med overfiskeri og kollapsede fiskebestande. Hvis man kigger på antallet af bestande som enten var overfiskede, udtømte eller i genopretning, så ser man en stigning på 30% fra midt 1970 til 20131. Men spørgsmålet er, ser vi stadig samme negativ udvikling i fiskebestandene, eller har FN’s verdensmål omkring bæredygtig udvikling hjulpet?

Havet og dets ressourcer, så som fisk og skaldyr, er en afgørende faktor for at vores økosystem skal kunne køre rundt og derfor er bæredygtigt fiskeri et område der kræver fortsat stålsat fokus. FN’s verdensmål 14, som indgår i udviklingsdagsorden for bæredygtig udvikling mod 2030, fokuserer på at bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer2. For at nå målet er vi nødt til konstant at monitorere udnyttelsen af de forskellige fiskebestande og deres udvikling.

Gennem fiskeriindsatser fra FN og EU samt konstant udviklende forvaltningsforanstaltninger, kan vi sikre en bæredygtig udnyttelse af fisk og skaldyr, som er en begrænset og fornybare ressource3. Derfor har vi en lang række reguleringer af fiskeriet og kvoterne, som skal sikre at de forskellige bestande er indenfor en bæredygtig grænse.

Fiskerikvoterne bliver sat fra år til år, baseret på de forskellige arters biomasse. For de fleste arter bliver det sat en langsigtet forvaltningsplan, hvor man kigger på hvor meget der kan fiskes hvert år for at holde en bestand indenfor en bæredygtig grænse år efter år. For at lykkes med dette sætter ICES en biologisk rådgivning til hver bestand, hvor der det tages udgangspunkt i det maksimalt bæredygtigt udbytte (”Maximum Sustainable Yeild”, MSY). Den biologiske rådgivning fra ICES vil derefter være et udgangspunkt når kvoterne bliver sat.

Globalt, så findes det stadigvæk bestande der overfiskes, men der er uden tvivl sket en positiv udvikling, specielt i Europa. I 2020 rapporterede FN’s Fødevare og Fiskeri agentur (FAO) at, omkring 79% af verdens fisk og skaldyr nu fiskes bæredygtigt4. I en opgørelse fra 2021 lavet i STECF, blev det konstateret at 63% af europæiske bestande fiskes indenfor biologisk rådgivning, og i Østersøen er vi oppe på 6 ud af 7 bestande, hvilket er gode nyheder5.

Resultaterne viser en stor fremgang i fiskebestande, derved en positiv udvikling af antallet af bestande fisket indenfor biologisk rådgivning og bæredygtighed for havets ressourcer. Denne positive udvikling er vital hvis vi vil fortsætte med at have et sundt økosystem nu og i fremtiden.

Referencer

  1. Arnason, R., Kobayashi, M. and de Fontaubert, C., 2016. The Sunken Billions Revisited: Progress and Challenges in Global Marine Fisheries.
  2. Verdensmålene – for bæredygtig udvikling. 2021. Mål 14: Livet i havet. [online] Available at: <https://www.verdensmaalene.dk/maal/14> [Accessed 24 November 2021].
  3. Marine Ingredients Denmark. 2021. Nordeuropas fiskebestande er i fremgang. [online] Available at: <https://maring.org/news-events/nordeuropas-fiskebestande-er-i-fremgang/> [Accessed 24 November 2021].
  4. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en
  5. Jardim, E., Pinto, C., Mannini, A., Vasilakopoulos, P. and Konrad, C., 2020. Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy (STECF-Adhoc-20-01).
Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

As the first pelagic fleet in Europe, the vessels associated with the Danish Pelagic Producers Organisation decided in the spring of 2023 to implement Fully Documented Fisheries onboard all member vessels, with our new project we will be unfolding the possibilities of data collection. 

læs mere