Det danske fiskeri gennem tiden

jan 3, 2022

Det hersker ingen tvivl omkring at fiskeri i Danmark har været en vigtig bestanddel af det danske samfund gennem århundreder. Der har været fiskeri langs alle Danmarks kyststrækninger igennem årerne, og det har tiltrukket arbejdskraft og liv til landet. Fiskerierhvervet er en vigtig del af det danske samfund nutildags, og har været det hele vejen tilbage til middelalderen.

Det hersker ingen tvivl omkring at fiskeri i Danmark har været en vigtig bestanddel af det danske samfund gennem århundreder. Der har været fiskeri langs alle Danmarks kyststrækninger igennem årerne, og det har tiltrukket arbejdskraft og liv til landet. Danmarks fiskeri er en vigtig del af det danske samfund nutildags, og har været det hele vejen tilbage til middelalderen.

1500-tallet silde-fiskeri
En af de mest berømte fiskerier i Danmarks historie er det store sildefiskeri i Øresund i Middelalderen. Hvis man kigger tilbage i historiebøgerne, kan man se at sildefiskeriet havde sin storhedstid omkring 1525. Det var også på denne tid at fiskeriet havde en stor samfundsmæssig betydning og hvor en stor del af befolkningen var involveret. I denne periode var fisk en meget efterspurgt vare og specielt sildehandlen blev af en central betydning i Danmark. Selve sildeforekomsten i Øresund blev til og med beskrevet som at ”man kunne fange dem med sine bare hænder” grundet den store mængde. Dog var sandheden at sildene blev fanget med sættegarn langs kysten og med drivgarn længere ude1.

1800 – 1900-tallet
Tilbage i 1800-tallet og start 1900-tallet, så var det mest almindelige fiskeri krogfiskeri med langliner. Men det var ligeledes i denne periode at fiskerne vendte hjem fra Nordsøen og begyndte at erstatte de gamle fiskeri-metoder med nye og mere moderne af slagsen. En af de metoder der erstattede langlinerne, var snurrevoddet.  Snurrevoddet har været en af Danmarks største bidrag til verdens fiskerier og var et meget benyttet fangstredskab på denne tid. Det var især populært i Nordsøen frem til 1980’erne, men bruges stadighed i nogle fiskerier. Det var omkring denne tid flere og flere fiskere i Nordsøen begyndte at benytte trawl i silde- og industrifiskeriet. Samtidigt blev flere og flere fiskefartøjer motoriseret og trækutternes æra fik sin ende2.

2000-tallet
Når det kommer til eksport af fisk og fiskeprodukter, fiskebestandene og bæredygtigt fiskeri, så har de danske fiskerier gennem århundreder haft en generelt støt stigende positiv udvikling. I 2016 var Danmark den 13. største eksportør af fisk og fiskeprodukter i verden, der blev eksporteret  fiskeprodukter for 26,1 mia. kr3. I 2020 blev det rapporteret fra FN’s Fødevare og Fiskeri agentur (FAO) at, omkring 79% af verdens fisk og skaldyr nu fiskes bæredygtigt4, og dette store verdensomspændende fokus på bæredygtighed  gennemsyrer ligeledes det danske fiskeri.

Referencer

  1. Gislason, H., 2021. Fiskeri – før og nu | lex.dk – Naturen i Danmark. [online] Naturen i Danmark. Available at: <https://naturenidanmark.lex.dk/Fiskeri_%E2%80%93_f%C3%B8r_og_nu> [Accessed 6 December 2021].
  2. dk. 2013. Fiskeri- og Søfartsmuseet – Fiskeri. [online] Available at: <https://fimus.dk/kulturhistorie/fiskeri/> [Accessed 6 December 2021].
  3. dk. 2018. DANSK FISKERI OG FISKEINDUSTRIS ØKONOMISKE FODAFTRYK. [online] Available at: <https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/MOF/bilag/294/1860084.pdf> [Accessed 6 December 2021].
  4. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en

 

 

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

As the first pelagic fleet in Europe, the vessels associated with the Danish Pelagic Producers Organisation decided in the spring of 2023 to implement Fully Documented Fisheries onboard all member vessels, with our new project we will be unfolding the possibilities of data collection. 

læs mere