Fiskeafgiftsfonden åbner for ansøgningsrunden for 2023

jul 5, 2022

7,5 mio. kr. er øremærket uddannelse, mens op til 4,5 mio. kr. venter på at styrke fiskerierhvervet. Nu er det nu, hvis du vil søge om tilskud til projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling.

Fiskeafgiftsfonden har nemlig åbnet for ansøgninger for 2023. Sidste frist for ansøgninger er 1. september. Der er to projektområder at søge under.

Skemaer, skabeloner mm findes på www.fiskeafgiftsfonden.dk og har man spørgsmål kan de stilles til fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk

Tilsagn sendes ud i slutningen af oktober eller først i november.

 

Sikre en stærk uddannelse af fremtiden fiskere

Projektområde 1 dækker uddannelsesprojekter; helt konkret fiskeriets lærlinge- og efteruddannelse. Hertil er der afsat 7,5 mio. kr.

– Projektområde 1 er det klassiske Fiskeafgiftsområde, som skaber en sikker platform for uddannelse af lærlinge til fiskeriet på Fiskeriskolen i Thyborøn. Det vil fortsat være sådan, at alle lærlinge er ansat af Danmarks Fiskeriforening, og de aflønnes af Fiskeafgiftsmidler, skipperbetaling og andet offentligt uddannelsestilskud. Det er en unik uddannelse, og den skal vi tage vare om, siger Kenn Skau Fischer, der ser plads til nytænkning på uddannelsesområdet:

– Jeg håber, at vi igen snart ser, at søgningen til uddannelsen stiger. Måske ved, at der kommer ansøgninger, som har en ny indgangsvinkel hertil.

 

Gøre gavn og nytte i fiskeriet

Resten af pengene, ca. 3,5-4,5 mio. kr., kan søges under projektområde 2. Området dækker en bred vifte af andre formål, som alle styrker fiskeriets udvikling. Tanken er, at pengene skal komme de fartøjer til gode, som har betalt dem – det er nemlig fiskerne der via. promilleafgiften indbetaler til Fiskeafgiftsfonden.

– Set i lyset af de mange udfordringer, som fiskerierhvervet står over for i disse år, er det vigtigt, at fondens midler tildeles til projekter, som umiddelbart kan komme til at gøre gavn og nytte for fiskeriet, påpeger Kenn Skau Fischer.

Det skal være projekter ”tæt på fiskeriet” og gerne projekter med alternative muligheder, der kan hjælpe erhvervsfiskeriet videre.

 

Projektområde 2: Projekter, der kan styrke fiskeriets udvikling

Fiskeafgiftsfondens tildelingskriterier for projektansøgninger inden for projektområde 2 i 2023 prioriterer projekter til følgende højest:

  • Fremme af mulighederne for rådgivning til danske fiskere
  • Fremme af sikkerhed og godt arbejdsmiljø om bord på danske fiskefartøjer
  • Fremme af viden om dansk fiskeri og dansk fisk
  • Fremme af oplysningskampagner og afsætning
  • Fremme af videnskabeligt arbejde, forsøg, forskning og formidling med værdi for dansk fiskeri
  • Fremme af generationsskifter
  • Fremme af uddannelse

 

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

Unfolding Fully Documented Fisheries using AI

As the first pelagic fleet in Europe, the vessels associated with the Danish Pelagic Producers Organisation decided in the spring of 2023 to implement Fully Documented Fisheries onboard all member vessels, with our new project we will be unfolding the possibilities of data collection. 

læs mere