Fiskeafgiftsfonden åbner for ansøgningsrunden for 2023

jul 5, 2022

7,5 mio. kr. er øremærket uddannelse, mens op til 4,5 mio. kr. venter på at styrke fiskerierhvervet. Nu er det nu, hvis du vil søge om tilskud til projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling.

Fiskeafgiftsfonden har nemlig åbnet for ansøgninger for 2023. Sidste frist for ansøgninger er 1. september. Der er to projektområder at søge under.

Skemaer, skabeloner mm findes på www.fiskeafgiftsfonden.dk og har man spørgsmål kan de stilles til fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk

Tilsagn sendes ud i slutningen af oktober eller først i november.

 

Sikre en stærk uddannelse af fremtiden fiskere

Projektområde 1 dækker uddannelsesprojekter; helt konkret fiskeriets lærlinge- og efteruddannelse. Hertil er der afsat 7,5 mio. kr.

– Projektområde 1 er det klassiske Fiskeafgiftsområde, som skaber en sikker platform for uddannelse af lærlinge til fiskeriet på Fiskeriskolen i Thyborøn. Det vil fortsat være sådan, at alle lærlinge er ansat af Danmarks Fiskeriforening, og de aflønnes af Fiskeafgiftsmidler, skipperbetaling og andet offentligt uddannelsestilskud. Det er en unik uddannelse, og den skal vi tage vare om, siger Kenn Skau Fischer, der ser plads til nytænkning på uddannelsesområdet:

– Jeg håber, at vi igen snart ser, at søgningen til uddannelsen stiger. Måske ved, at der kommer ansøgninger, som har en ny indgangsvinkel hertil.

 

Gøre gavn og nytte i fiskeriet

Resten af pengene, ca. 3,5-4,5 mio. kr., kan søges under projektområde 2. Området dækker en bred vifte af andre formål, som alle styrker fiskeriets udvikling. Tanken er, at pengene skal komme de fartøjer til gode, som har betalt dem – det er nemlig fiskerne der via. promilleafgiften indbetaler til Fiskeafgiftsfonden.

– Set i lyset af de mange udfordringer, som fiskerierhvervet står over for i disse år, er det vigtigt, at fondens midler tildeles til projekter, som umiddelbart kan komme til at gøre gavn og nytte for fiskeriet, påpeger Kenn Skau Fischer.

Det skal være projekter ”tæt på fiskeriet” og gerne projekter med alternative muligheder, der kan hjælpe erhvervsfiskeriet videre.

 

Projektområde 2: Projekter, der kan styrke fiskeriets udvikling

Fiskeafgiftsfondens tildelingskriterier for projektansøgninger inden for projektområde 2 i 2023 prioriterer projekter til følgende højest:

  • Fremme af mulighederne for rådgivning til danske fiskere
  • Fremme af sikkerhed og godt arbejdsmiljø om bord på danske fiskefartøjer
  • Fremme af viden om dansk fiskeri og dansk fisk
  • Fremme af oplysningskampagner og afsætning
  • Fremme af videnskabeligt arbejde, forsøg, forskning og formidling med værdi for dansk fiskeri
  • Fremme af generationsskifter
  • Fremme af uddannelse

 

Masser af debutanter i Årets Sild 2024

Masser af debutanter i Årets Sild 2024

Arrangørerne har mistet overblik over de antal gange Årets Sild på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals har været afviklet. ”Mange”… plejer koordinator ved Hirtshals Fiskefestival Uffe Truelsen og køkkenchef på Nordsøen Oceanarium Ole Kjærsgaard at sige.

læs mere
Nyt white paper i samarbejde med Food Nation

Nyt white paper i samarbejde med Food Nation

Den globale fødevareforsyning står over for store udfordringer: Ujævn fødevarefordeling, overernæring, underernæring og den globale påvirkning af klimaforandringer. Med en voksende befolkning og en stigende efterspørgsel efter fødevarer, har fiskeriet og akvakultur en vigtig rolle at spille i forhold til at sikre bæredygtig forsyning af sikre fødevarer til forbrugere over hele verden.

læs mere