Fiskeafgiftsfonden sætter særligt fokus på rådgivning af fiskere og videnskabelige projekter

jul 3, 2023

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsruden for 2024. 7,5 mio. kr. er øremærket uddannelse, mens i 4,5 mio. kr. skal styrke fiskerierhvervet

Frem til 1. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling. Der forventes at være 11-12 mio. kr. at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

Projektområde 1 omfatter ansøgninger om tilskud til uddannelsesprojekter – helt konkret fiskeriets lærlinge- og efteruddannelse – her er der afsat 7,5 mio. kr.

De resterende midler kan søges under projektområde 2, som dækker en bred vifte af formål, der alle styrker fiskeriets udvikling. Her er der i år et særligt fokus på projekter, der fremmer muligheder for rådgivning til danske fiskere eller fremmer videnskabeligt arbejde, forsøg, forskning og formidling med værdi for dansk fiskeri.

På foranledning af Fiskeristyrelsen har Fiskeafgiftsfondens bestyrelse prioriteret formålene under projektområde 2. Det betyder, at projekter, som fremmer de nævnte forhold, prioriteres højest. Øvrige formål under projektområde 2 prioriteres derefter, hvis der er midler til det. Bestyrelsen har dog muligheden for at tilgodese et helt fantastisk og unikt projekt under øvrige formål, uanset denne prioritering.

 

Til gavn og nytte for fiskeriet
Da det er de danske erhvervsfiskere, som betaler til fonden via. promilleafgiften, er det vigtigt for Fiskeafgiftsfonden at lægge vægt på projekter tæt på fiskeriet. Det er vigtigt at fondens midler tildeles til projekter, som umiddelbart kan komme til at gøre gavn og nytte for fiskeriet. Det må også gerne være projekter med fokus på alternative muligheder, der kan hjælpe erhvervsfiskeriet videre.

Dette understøttes af den nye prioritering på projektområde 2, hvor projekter tæt på fiskeriet prioriteres højest.

 

Fokus på uddannelse
Som sagt, er 7,5 mio. kr. øremærket uddannelse. Det viger Fiskeafgiftsfonden ikke fra, da det sikrer et stærkt fundament for fremtidens fiskere.

– Projektområde 1 er det klassiske Fiskeafgiftsområde, som skaber en sikker platform for uddannelse af lærlinge til fiskeriet på North Sea College i Thyborøn. Det vil fortsat være sådan, at alle lærlinge vil være ansat af Danmarks Fiskeriforening, og at lærlingene aflønnes delvist af Fiskeafgiftsmidler, delvist skipperbetaling under praktik og delvist andet offentligt uddannelsestilskud.

Fiskeafgiftsfonden hilser nye initiativer fra North Sea College og EUC Nordvest velkomne, og de er fortrøstningsfulde i forhold til, at skolen med en ny afdelingsleder – Peter Schyum Jensen – kan øge søgningen til skolen.

 

Ansøgningsrunden er i gang
Fiskeafgiftsfonden er klar og ansøgningsrunden er skudt i gang. Gå ind på hjemmesiden og læs mere om mulighederne. Interesserede er velkomne til at komme med spørgsmål på fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk. Ansøgningsfristen er 1. september,

Skemaer, skabeloner og støttemateriale findes på www.fiskeafgiftsfonden.dk.

Det er foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder, der kan søge. Fonden yder altså ikke drifts- eller virksomhedsstøtte, og derfor er det ikke relevant for private virksomheder at søge midler til for eksempel udvikling eller markedsføring af et kommercielt produkt.

Bestyrelsen skal samles i starten af november, hvor de behandler ansøgninger. Tilsagn sendes ud i løbet af november.


Uddybning af projektområde 2: Projekter, der kan styrke fiskeriets udvikling
Bestyrelsen i Fiskeafgiftsfonden har valgt at prioritere projekter under projektområde 2 med følgende formål højest, når der skal tildeles tilskud:

  • Fremme af mulighederne for rådgivning til danske fiskere
  • Fremme af videnskabeligt arbejde, forsøg, forskning og formidling med værdi for dansk fiskeri

Hvis der er yderligere tilskudsmidler, prioriteres projekter med følgende formål:

  • Fremme af sikkerhed og godt arbejdsmiljø om bord på danske fiskefartøjer
  • Fremme af viden om dansk fiskeri og dansk fisk
  • Fremme af oplysningskampagner og afsætningsfremme
  • Fremme af generationsskifter
  • Fremme af uddannelse
Masser af debutanter i Årets Sild 2024

Masser af debutanter i Årets Sild 2024

Arrangørerne har mistet overblik over de antal gange Årets Sild på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals har været afviklet. ”Mange”… plejer koordinator ved Hirtshals Fiskefestival Uffe Truelsen og køkkenchef på Nordsøen Oceanarium Ole Kjærsgaard at sige.

læs mere
Nyt white paper i samarbejde med Food Nation

Nyt white paper i samarbejde med Food Nation

Den globale fødevareforsyning står over for store udfordringer: Ujævn fødevarefordeling, overernæring, underernæring og den globale påvirkning af klimaforandringer. Med en voksende befolkning og en stigende efterspørgsel efter fødevarer, har fiskeriet og akvakultur en vigtig rolle at spille i forhold til at sikre bæredygtig forsyning af sikre fødevarer til forbrugere over hele verden.

læs mere
DPPO indgår i forpligtende alliance

DPPO indgår i forpligtende alliance

Etisk Handel Danmark lancerer i samarbejde med fødevareproducenter, NGO’er, virksomheder, dagligvarehandlen, brancheforeninger og uddannelsesinstitutioner ny forpligtende indsats for at sikre mere bæredygtige stande af havets dyr og planteliv – og ikke mindst at få mere varieret “blå mad” på danskernes tallerkner – såsom tang og andre lokale fiskearter

læs mere