Udbud: Eksterne leverandører til projektledelse, cost/benefit-analyse og kommunikation samt dokumentation og validering

Eksterne leverandører til projektledelse, cost/benefit-analyse og kommunikation samt dokumentation og validering

 

I forbindelse med ansøgning til projektet ”Komplet elektrificering af den pelagiske flådes losseoperation – Nul emission ved kaj” ønsker DPPO at engagere eksterne leverandører til drift af projektet, udarbejdelse af cost/benefit-analyse og kommunikation samt til dokumentation og validering af projektets fremdrift og resultater.

 

Projektet søges under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – Fiskeristyrelsens pulje: Grøn omstilling – Fiskeri. Der er således ikke opnået finansiering til projektet eller til den eksterne leverandørs aktiviteter. Projektet påtænkes at forløbe fra september 2024 til august 2026.

 

Opgaverne der ønskes eksterne leverandører til, er delt op i to komponenter:

 

A: Leverandør af projektledelse, cost/benefit-analyse og kommunikation

 

  • Leverandøren skal påtage sig den overordnede styring af projektet gennem hele dets forløb. Dette indebærer, at den eksterne leverandør er ansvarlig for at sikre samarbejdet mellem de interne og eksterne parter i projektet, give retningslinjer og vejledning til projektets partnere vedrørende rapportering, administrativt arbejde og lignende.
  • Konsulenten skal gennemføre en cost-benefit-analyse af overgang til landstrøm for hele den pelagiske branches perspektiv. Analysen skal desuden afsøge, hvad der skal til, for at andre havne vil kunne investere i elektriske losseoperationer og dermed udbygge netværket af landstrøm Danmark. Yderligere skal foretages en screening af potentialet for indførelse af landstrøm i internationale havne, hvor danske pelagiske fartøjer lander fisk.
  • Den eksterne leverandør skal hjælpe DPPO med at kommunikere resultaterne fra projektet til omverdenen. Leverandøren skal være med til at organisere og gennemføre et internationalt seminar, der fortæller om projektets resultater, og hvordan fiskefartøjer og industrien generelt kan støtte op om den grønne omstilling. Seminaret skal planlægges til slutningen af projektet.
  • Det ønskes at konsulenten har specifikt branchekendskab til den pelagiske flåde og gerne erfaringer med elektrificering til fiskeriet.

 

B: leverandør af dokumentation og validering af resultater og fremskrivning mulige gevinster

 

  • I projektet vil der foretages ombygning og klargøring til landstrøm af pelagiske fiskefartøjer, og DPPO ønsker en leverandør til at forestå en dokumentation og validering af, hvor stor CO2 besparelse, der kan opnås ved overgang til landstrøm gennem losseoperation og ophold i havnen. Dokumentationen skal tage udgangspunkt i en livscyklusanalysetilgang (LCA) og vurdere den samlede pelagiske sektors udslipsreduktion ved projektet, samt fremskrive reduktionspotentialerne ved inddragelse af andre havne.

 

For yderligere information om projektet og opgaven, kan der rettes henvendelse til direktør for DPPO Esben Sverdrup-Jensen på mail: es@pelagisk.dk eller telefon: 6166  0978 tilbud på løsning af opgaven skal være modtaget af DPPO inden mandag d. 31. maj 2024.