Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

jul 2, 2024

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

Projektområde 1 omfatter ansøgninger om tilskud til uddannelsesprojekter – helt konkret til efteruddannelse af fiskere og til uddannelse af lærlinge i fiskeriet. De resterende midler kan søges under projektområde 2, som dækker en bred vifte af formål, der alle styrker fiskeriets udvikling.Her er der i 2025 et særligt fokus på projekter til fremme af rådgivning af erhvervsfiskere for en fortsat bæredygtig udvikling af dansk fiskeri. Øvrige formål under projektområde 2 prioriteres derefter, hvis der er midler til det. – Det er klart, at bestyrelsen altid har muligheden for at tilgodese et helt fantastisk og unikt projekt under øvrige formål uanset denne prioritering.

Bæredygtig udvikling

Det er vigtigere end nogensinde før, at have fokus på en bæredygtig udvikling af fiskeriet. De danske fiskere leverer nogle af de mest sunde og klimavenlige fødevarer, der findes. Det er helt afgørende, at fiskeriet er bæredygtigt både økonomisk og miljømæssigt,
Strategien for 2025 tager udgangspunkt i en overordnet strategi for Fiskeafgiftsfonden, som gælder for 2025-2028. Både strategien for 2025 og strategien for 2025-2028 lægges op på Fiskeafgiftsfondens hjemmeside i forbindelse med åbningen af ansøgningsrunden for 2025.

Uddannelse af fiskere

De 7,5 millioner kroner, der er øremærket til uddannelse, skal bidrage til at sikre et stærkt fundament under fremtidens fiskeri i Danmark. Projektområde 1 er det klassiske fiskeafgiftsområde, som bidrager til at skabe en sikker platform for uddannelse af lærlinge til fiskeriet på North Sea College i Thyborøn. Alle lærlinge er ansat af Danmarks Fiskeriforening, og at lærlingene aflønnes via en kombination af fiskeafgiftsmidler, skipperbetaling under praktik og offentligt uddannelsestilskud.

Sådan søger du

Ansøgere skal vælge et effektmål, og ansøgningen skal herudover indeholde et eller flere operationelle mål, som ansøger selv formulerer. Disse skal understøtte det valgte effektmål. Det er foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder, der kan søge. Fonden yder altså ikke drifts- eller virksomhedsstøtte, og derfor er det ikke relevant for private virksomheder at søge midler til for eksempel udvikling eller markedsføring af et kommercielt produkt.

Skemaer, skabeloner og støttemateriale findes på www.fiskeafgiftsfonden.dk.
Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at sende dem til fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk.

Der er ansøgningsfrist 2. september, og tilsagn sendes ud i løbet af november.

Projektområde 2: Projekter, der kan styrke fiskeriets udvikling
Bestyrelsen i Fiskeafgiftsfonden har valgt at prioritere projekter under projektområde 2 med følgende formål højest, når der skal tildeles tilskud: Fremme af rådgivning af erhvervsfiskere for en fortsat bæredygtig udvikling af dansk fiskeri.

Hvis der er yderligere tilskudsmidler, prioriteres projekter med følgende formål:
– Fremme af oplysning og formidling om fiskerierhverv
– Fremme af viden om fiskebestande og -forvaltning
– Fremme af viden om fiskeriets samspil med og påvirkning af havmiljøet

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere