DPPO indgår i forpligtende alliance

mar 23, 2023

Etisk Handel Danmark lancerer i samarbejde med fødevareproducenter, NGO’er, virksomheder, dagligvarehandlen, brancheforeninger og uddannelsesinstitutioner ny forpligtende indsats for at sikre mere bæredygtige stande af havets dyr og planteliv – og ikke mindst at få mere varieret “blå mad” på danskernes tallerkner – såsom tang og andre lokale fiskearter

Danmark er stadig en af EU’s største fiskerinationer med 8500 kilometer kystlinje og landinger for en værdi af ca. 3,5 mia. kr. Men flere fisk i de danske farvande har det svært, og biodiversiteten under overfladen er presset. Det skyldes bl.a. klimaforandringer, årtiers overfiskeri og udledning af næringsstoffer og affald, som skader miljøforholdene for livet under vandet. Samtidig mangler danskerne viden og mod til at prøve nye arter – den såkaldte blå dannelse. Det betyder, at vi skal have øjnene op for at spise de mange typer fisk, skaldyr og tang, der landes fra de danske farvande og akvakultur.

For at sætte mere fart i udviklingen hen mod en bæredygtig branche inden for fiskeri og akvakultur, er parterne indenfor fødevareproducenter, dansk dagligvarehandel, organisationer m.fl. gået sammen og lancerer Dansk Alliance for Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur.

Ambitiøs alliance forpligter

Alliancen er et forpligtende samarbejde med en fælles vision. Den skal arbejde for at sikre bæredygtig produktion, biodiversitet, jobs og dyrevelfærd, så der også er blå mad til de fremtidige generationer. Et formål, som også læner sig op ad Verdensmål 14:

”Vi har sammen med fiskeriets og havets vigtigste spillere varmet op i et par år, og nu er vi klar til at offentliggøre vores ambitiøse alliance. Vi tror på, at alliancen, der favner brancheorganisationer, fødevareproducenter, dagligvarehandelen og organisationerne kan være til at sikre et mere bæredygtigt fiskeri til glæde for også fremtidige generationer” siger Nanna Callisen Bang, Direktør i Etisk Handel Danmark, og understreger at alliancen gerne vil have flere med, der deler samme vision.

Siden 2018 har Etisk Handel Danmark, i samarbejde med NORION og med støtte fra VELUX FONDEN, samlet alle dem, som har viden og erfaringer med at skabe et mere bæredygtigt fiskeri i Danmark, og nu er de klar til at indgå i et forpligtende samarbejde med en fælles vision (link til vision).

Læs mere om alliancen: https://etiskhandel.dk/aktiviteter/alliancer/dansk-alliance-for-baeredygtig-fiskeri/

Medlemmer af alliancen: Danmarks Fiskeriforening, WWF, Dyrenes Beskyttelse, MSC, Lidl, Havhøst, Fiskerikajen, De Samvirkende Købmænd, Foreningen Netværk for økologisk akvakultur, COOP, Polar Sea Food, Pelagisk producentorganisation, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, Rema1000, Compass Group og Hotel – og restaurantskolen.

 

Fakta:

  • Alliancen finansieres af Etisk Handel Danmark, deltagerne og VELUX FONDEN, og er fortsættelsen af et partnerskab, der har eksisteret siden 2018. Etisk Handel Danmark er sekretariat for alliancen og samarbejder med NORION.

 

  • Eksempel på hvad partnerskabet (før det blev en alliance) har udarbejdet i fællesskab: En guide, der fremmer bæredygtigt fiskeri blandt fiskeriets aktører, herunder producenter, indkøbere og køkkenprofessionelle, og er udviklet i samarbejde mellem både virksomheder, organisationer og vidensinstitutioner på området.

 

 

Etisk Handel Danmark

  • Etisk Handel Danmark er den danske platform for virksomheder og organisationer, der arbejder for ansvarlig og bæredygtig handel. Organisationen samler erhvervs- og brancheorganisationer, virksomheder, fagbevægelsen, civilsamfundsorganisationer, offentlige institutioner og fonde, der vil styrke hensynet til klima, miljø og menneskerettigheder i globale værdikæder.
  • Etisk Handel Danmark står bag det danske videncenter for bæredygtige værdikæder, akademi for etisk handel, netværk og en række multi-stakeholder partnerskaber og alliancer.
  • I bestyrelsen sidder Folkekirkens Nødhjælp, FSC, Dansk Erhverv, De samvirkende Købmænd, Coop, Rema1000, Københavns Kommune, EKF, 3F og HK.
  • Etisk Handel Danmark blev etableret som forening i 2008, og har søsterorganisationer i England (1998), Norge (2000), og Sverige (2019).
Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere