App til estimering af fangstsammensætning i industrilandinger ude nu

apr 6, 2022

Det er uden tvivl en udfordring, at skulle estimere fangstsammensætningen i usorterede industrilandinger. Med en ny app forsøger vi at lette byrden for fiskeriet og guide fiskerne igennem korrekt prøvetagning.

I følge kontrolforordningen skal industrifiskere estimere fangstsammensætningen i deres usorterede industrilandinger. Dette er en mere eller mindre umulig opgave, men det ændrer ikke på at det er et ufravigeligt krav.

Danmarks Pelagiske Producentorganisation har i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening PO udarbejdet en app til prøvetagning af industrilandinger, der forsøger at sikre et mere præcist estimat af fangstsammensætningen. Denne app er ment som en hjælp til fiskeren, i forhold til at korrekt estimere den samlede artssammensætning i kilo og procent. Fiskerne kan derefter skrive dette ind i e-loggen. “Vi håber fremadrettet, at systemet kan tale sammen med logbogen, så fiskerne ikke behøver taste det ind, men der er vi ikke endnu” siger Lise Laustsen, som er vores seniorrådgiver her hos Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Fiskeristyrelsen har endnu ikke godkendt den nye app som et officielt kontrolredskab, men vi håber at den kan fungere som et solidt bevis for at fiskeren har gjort alt hvad der står i deres magt for at sikre et godt estimat, for eksempel i tilfælde af en sag om overskridelse af tolerancereglerne. “Appen kan altså ikke bruges kontrolmæssigt, men den kan vejlede fiskeren til at få et godt estimat af fangstsammensætningen” tilføjer Lise Laustsen.

Hovedformålet med denne app er at gøre det så simpelt som overhovedet muligt at registrere fangsten. I de forskellige industrifiskerier har man typisk de samme bifangster. Så appen husker, hvilke arter der ofte bliver noteret og guider fiskerne igennem, så de får taget prøverne rigtigt. Det næste stykke tid vil være en indkøringsfase, hvor fiskerne kan melde tilbage, hvis der er noget, der skal forbedres eller ændres i appen. “Vi laver en prøveperiode indtil sommer, og oplever fiskerne noget, der kan forbedres, så skal de bare melde ind. Så tager vi det op med Anchor Lab, der har udviklet appen, som både er til Android og Iphone” siger Lise Laustsen.

Styregruppen består blandt andet af Lise Laustsen fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation og Jacob Handrup fra Danmarks Fiskeriforening. “Det har været godt at have Jacob med også. Han har jo erfaring fra Fiskerikontrollen, så han har haft kontroløjne på, samtidig med, at han også kan se det fra fiskernes side” siger Lise Laustsen.

Appen hedder Mofi, og findes til både Android og IOS. Det er gratis at melde sig til og downloade appen, som er finansieret af midler fra EHFAF. Første gang du bruger appen, skal du oprette en profil med fartøjsnavn og en mailadresse. Det vil sige, at der kan være flere telefoner tilknyttet et fartøj, appen gemmer så data under fartøjets profilen.

Prøvetagningen i appen er baseret på det prøvetagningssystem til egenkontrol og vejledning, som PO’erne i fællesskab har udviklet for tre år siden.

Har du spørgsmål til appen, eller har brug for hjælp, så tøv ikke med at ringe eller skrive til DPPO.

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere