CO2-afgift er et klimapolitisk selvmål

mar 2, 2022

En CO2-afgift på fiskeriet vil sætte fiskeriets grønne omstilling, tusindvis af arbejdspladser og et helt erhverv på spil. Alternative, grønne brændstoffer er under udvikling, men endnu ikke rentable. Dermed får fiskeriet reelt ikke noget valg: Fiskeriet er nødt til at betale CO2-afgifter, indtil en grøn løsning er mulig. Det vil give røde tal på bundlinjen og bremse den grønne omstilling. Det er helt sort.

8. februar fremlagde ekspertudvalget for en grøn skattereform sit forslag til en CO2-afgift, der skal sætte turbo på den grønne omstilling. I dansk fiskeri deler vi ambitionen om at sætte turbo på den grønne omstilling. Derfor har vi siden 1990 nedbragt vores CO2-udledning med mere end 60 procent og dermed taget et tydeligt ansvar.

Men stik imod intentionen om at give incitamenter til at fremme grøn omstilling vil CO2-afgifter trække økonomien ud af fiskeriet, drukne fiskeriets grønne omstilling og koste tusindvis af regionalt koncentrerede arbejdspladser.

Grønne brændstoffer er endnu ikke en mulighed

En helt grundlæggende forudsætning for en klog CO2-afgift er reelle grønne alternativer, der er langt nok fremme i udviklingen til, at omstilling hertil er et rentabelt alternativ til at udlede CO2.

Trods interessante perspektiver er der desværre lang vej igen, før de danske fiskere kan fylde tanken med bæredygtige brændstoffer.

Derfor vil det være et massivt klimamæssigt selvmål at indføre en CO2-afgift, hvor den eneste mulighed for den enkelte fisker er at betale afgiften, da alternative grønne brændstoffer endnu langt fra er økonomisk bæredygtige. Det vil tvinge danske fiskere på stribe til at stoppe fiskeriet.

Ekspertgruppen anerkender selv i rapporten, at fiskeriet kan blive tvunget til at sænke produktionen markant eller lukke, fordi den grønne teknologi fortsat er omkostningstung.

CO2-afgift vil bremse grøn omstilling

Set fra broen på vores fartøjer vil en CO2-afgift medføre to ting:

Dels en opbremsning af fiskeriets grønne omstilling, for når man dræner et erhverv for kapital, så er der ikke penge til at investere i den innovation, der skal give os fremtidens grønne løsninger. Og så ender det med, at CO2-afgiften afvikler fiskerierhvervet i stedet for at fremme investeringer i grøn udvikling. Det er stik imod intentionen.

Samtidig vil det ikke betyde mindre fiskeri i havene, hvis dansk fiskeris produktion mindskes. Det vil blot føre til lækage, hvor der enten tankes brændstof i andre lande, eller hvor andre landes fiskere overtager både fangsten, arbejdspladserne og CO2-udledningen. Pålægges dansk fiskeri en CO2-afgift, så det mister sin rentabilitet, vil det med andre ord ikke betyde mindre CO2-udledning. Tværtimod.

Derfor vil en CO2-afgift på fiskeriet drukne fiskeriets stadigt grønnere ambitioner og handling sammen med 16.000 årsværk og et BNP-bidrag på 13,6 milliarder kroner. I dansk fiskeri er vi klar til at tage vores del af ansvaret for den grønne omstilling.

Derfor foreslår vi, at CO2-afgiften indrettes, så der stadig er danskfangede fisk i kølediskene, regionale fiskeriarbejdspladser på havnene og en reel grøn omstilling af fiskerierhvervet. Det ser vi frem til at drøfte med politikerne.

Læs hele artiklen på Altinget.dk

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere