Fiskeafgiftsfonden sætter særligt fokus på rådgivning af fiskere og videnskabelige projekter

jul 3, 2023

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsruden for 2024. 7,5 mio. kr. er øremærket uddannelse, mens i 4,5 mio. kr. skal styrke fiskerierhvervet

Frem til 1. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling. Der forventes at være 11-12 mio. kr. at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

Projektområde 1 omfatter ansøgninger om tilskud til uddannelsesprojekter – helt konkret fiskeriets lærlinge- og efteruddannelse – her er der afsat 7,5 mio. kr.

De resterende midler kan søges under projektområde 2, som dækker en bred vifte af formål, der alle styrker fiskeriets udvikling. Her er der i år et særligt fokus på projekter, der fremmer muligheder for rådgivning til danske fiskere eller fremmer videnskabeligt arbejde, forsøg, forskning og formidling med værdi for dansk fiskeri.

På foranledning af Fiskeristyrelsen har Fiskeafgiftsfondens bestyrelse prioriteret formålene under projektområde 2. Det betyder, at projekter, som fremmer de nævnte forhold, prioriteres højest. Øvrige formål under projektområde 2 prioriteres derefter, hvis der er midler til det. Bestyrelsen har dog muligheden for at tilgodese et helt fantastisk og unikt projekt under øvrige formål, uanset denne prioritering.

 

Til gavn og nytte for fiskeriet
Da det er de danske erhvervsfiskere, som betaler til fonden via. promilleafgiften, er det vigtigt for Fiskeafgiftsfonden at lægge vægt på projekter tæt på fiskeriet. Det er vigtigt at fondens midler tildeles til projekter, som umiddelbart kan komme til at gøre gavn og nytte for fiskeriet. Det må også gerne være projekter med fokus på alternative muligheder, der kan hjælpe erhvervsfiskeriet videre.

Dette understøttes af den nye prioritering på projektområde 2, hvor projekter tæt på fiskeriet prioriteres højest.

 

Fokus på uddannelse
Som sagt, er 7,5 mio. kr. øremærket uddannelse. Det viger Fiskeafgiftsfonden ikke fra, da det sikrer et stærkt fundament for fremtidens fiskere.

– Projektområde 1 er det klassiske Fiskeafgiftsområde, som skaber en sikker platform for uddannelse af lærlinge til fiskeriet på North Sea College i Thyborøn. Det vil fortsat være sådan, at alle lærlinge vil være ansat af Danmarks Fiskeriforening, og at lærlingene aflønnes delvist af Fiskeafgiftsmidler, delvist skipperbetaling under praktik og delvist andet offentligt uddannelsestilskud.

Fiskeafgiftsfonden hilser nye initiativer fra North Sea College og EUC Nordvest velkomne, og de er fortrøstningsfulde i forhold til, at skolen med en ny afdelingsleder – Peter Schyum Jensen – kan øge søgningen til skolen.

 

Ansøgningsrunden er i gang
Fiskeafgiftsfonden er klar og ansøgningsrunden er skudt i gang. Gå ind på hjemmesiden og læs mere om mulighederne. Interesserede er velkomne til at komme med spørgsmål på fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk. Ansøgningsfristen er 1. september,

Skemaer, skabeloner og støttemateriale findes på www.fiskeafgiftsfonden.dk.

Det er foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder, der kan søge. Fonden yder altså ikke drifts- eller virksomhedsstøtte, og derfor er det ikke relevant for private virksomheder at søge midler til for eksempel udvikling eller markedsføring af et kommercielt produkt.

Bestyrelsen skal samles i starten af november, hvor de behandler ansøgninger. Tilsagn sendes ud i løbet af november.


Uddybning af projektområde 2: Projekter, der kan styrke fiskeriets udvikling
Bestyrelsen i Fiskeafgiftsfonden har valgt at prioritere projekter under projektområde 2 med følgende formål højest, når der skal tildeles tilskud:

  • Fremme af mulighederne for rådgivning til danske fiskere
  • Fremme af videnskabeligt arbejde, forsøg, forskning og formidling med værdi for dansk fiskeri

Hvis der er yderligere tilskudsmidler, prioriteres projekter med følgende formål:

  • Fremme af sikkerhed og godt arbejdsmiljø om bord på danske fiskefartøjer
  • Fremme af viden om dansk fiskeri og dansk fisk
  • Fremme af oplysningskampagner og afsætningsfremme
  • Fremme af generationsskifter
  • Fremme af uddannelse
Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere