Det danske fiskeri gennem tiden

jan 3, 2022

Det hersker ingen tvivl omkring at fiskeri i Danmark har været en vigtig bestanddel af det danske samfund gennem århundreder. Der har været fiskeri langs alle Danmarks kyststrækninger igennem årerne, og det har tiltrukket arbejdskraft og liv til landet. Fiskerierhvervet er en vigtig del af det danske samfund nutildags, og har været det hele vejen tilbage til middelalderen.

Det hersker ingen tvivl omkring at fiskeri i Danmark har været en vigtig bestanddel af det danske samfund gennem århundreder. Der har været fiskeri langs alle Danmarks kyststrækninger igennem årerne, og det har tiltrukket arbejdskraft og liv til landet. Danmarks fiskeri er en vigtig del af det danske samfund nutildags, og har været det hele vejen tilbage til middelalderen.

1500-tallet silde-fiskeri
En af de mest berømte fiskerier i Danmarks historie er det store sildefiskeri i Øresund i Middelalderen. Hvis man kigger tilbage i historiebøgerne, kan man se at sildefiskeriet havde sin storhedstid omkring 1525. Det var også på denne tid at fiskeriet havde en stor samfundsmæssig betydning og hvor en stor del af befolkningen var involveret. I denne periode var fisk en meget efterspurgt vare og specielt sildehandlen blev af en central betydning i Danmark. Selve sildeforekomsten i Øresund blev til og med beskrevet som at ”man kunne fange dem med sine bare hænder” grundet den store mængde. Dog var sandheden at sildene blev fanget med sættegarn langs kysten og med drivgarn længere ude1.

1800 – 1900-tallet
Tilbage i 1800-tallet og start 1900-tallet, så var det mest almindelige fiskeri krogfiskeri med langliner. Men det var ligeledes i denne periode at fiskerne vendte hjem fra Nordsøen og begyndte at erstatte de gamle fiskeri-metoder med nye og mere moderne af slagsen. En af de metoder der erstattede langlinerne, var snurrevoddet.  Snurrevoddet har været en af Danmarks største bidrag til verdens fiskerier og var et meget benyttet fangstredskab på denne tid. Det var især populært i Nordsøen frem til 1980’erne, men bruges stadighed i nogle fiskerier. Det var omkring denne tid flere og flere fiskere i Nordsøen begyndte at benytte trawl i silde- og industrifiskeriet. Samtidigt blev flere og flere fiskefartøjer motoriseret og trækutternes æra fik sin ende2.

2000-tallet
Når det kommer til eksport af fisk og fiskeprodukter, fiskebestandene og bæredygtigt fiskeri, så har de danske fiskerier gennem århundreder haft en generelt støt stigende positiv udvikling. I 2016 var Danmark den 13. største eksportør af fisk og fiskeprodukter i verden, der blev eksporteret  fiskeprodukter for 26,1 mia. kr3. I 2020 blev det rapporteret fra FN’s Fødevare og Fiskeri agentur (FAO) at, omkring 79% af verdens fisk og skaldyr nu fiskes bæredygtigt4, og dette store verdensomspændende fokus på bæredygtighed  gennemsyrer ligeledes det danske fiskeri.

Referencer

  1. Gislason, H., 2021. Fiskeri – før og nu | lex.dk – Naturen i Danmark. [online] Naturen i Danmark. Available at: <https://naturenidanmark.lex.dk/Fiskeri_%E2%80%93_f%C3%B8r_og_nu> [Accessed 6 December 2021].
  2. dk. 2013. Fiskeri- og Søfartsmuseet – Fiskeri. [online] Available at: <https://fimus.dk/kulturhistorie/fiskeri/> [Accessed 6 December 2021].
  3. dk. 2018. DANSK FISKERI OG FISKEINDUSTRIS ØKONOMISKE FODAFTRYK. [online] Available at: <https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/MOF/bilag/294/1860084.pdf> [Accessed 6 December 2021].
  4. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en

 

 

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere