Fælles opråb fra fiskerierhvervet angående brisling

maj 18, 2021

Kystdanmark står i en kritisk situation. En situation som kræver politisk handling, hvis det vigtige fiskerierhverv skal overleve i dets nuværende form og fyringer i Nord- og Nordvestjylland undgås.

Kære fiskeriordfører

Et samlet fiskerierhverv henvender sig til dig, fordi Kystdanmark står i en kritisk situation. En situation som kræver politisk handling, hvis det vigtige fiskerierhverv skal overleve i dets nuværende form og fyringer i Nord- og Nordvestjylland undgås.

Grundlaget for at opretholde et dansk industrifiskeri samt følgeerhverv er igennem en årrække blevet udhulet som følge af en fiskeriforvaltning, hvor balancen mellem forsigtighedsprincippet og bæredygtige fiskerimuligheder er forsvundet. For 2021 er situationen nu yderst kritisk på grund af en historisk lav tobiskvote efterfulgt af udsigten til en ligeledes lav kvote for brisling.

For Kystdanmark er brislingekvoten helt afgørende og derfor er kvoteforhandlingerne mellem EU, UK og Norge særdeles vigtige.

Årets kvoteanbefaling fra ICES er 106.000 ton som vil betyde en 29% vækst i bestanden. Det er helt centralt for erhvervet, at Danmark presser på for en kvote svarende til 200.000 tons. Sættes kvoten til det niveau, vil brislingebestanden, som allerede er i god biologisk tilstand, ifølge modellerne forblive konstant.

Det er vores håb, at du som ordfører vil bidrage til at kommunikere dette via din daglige gang på Christiansborg og i din kontakt med fiskeri- og fødevareminister Rasmus Prehn.

For yderligere information om problemstillingen og konsekvenserne af en lav brislingekvote henviser vi til dette budskabspapir om brisling.


Med venlig hilsen

Jes Bjerregaard,
Formand
Marine Ingredients Denmark

Fridi Magnusen,
Formand
Danmarks Pelagiske Producentorganisation

Svend-Erik Andersen, Formand
Danmarks Fiskeriforening PO

 

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere