Kodeks for bæredygtigt og ansvarligt pelagisk fiskeri

jan 15, 2020

DPPO har udviklet et nyt kodeks for bæredygtigt og ansvarligt pelagisk fiskeri.

I gamle dage navigerede vi efter et kompas, vores samfundsstrukturer var mere simple, og fiskeriet foregik langs den danske kyst i primitive fartøjer. I dag foregår det meste fiskeri langt fra kysten og kompleksiteten i fiskeriet er fulgt med udviklingen i resten af samfundet. Med fiskeriet og høst af naturens ressourcer følger et betydeligt ansvar. Det gælder på det åbne hav, ved kajen og når det gælder aktiviteterne på land. De danske pelagiske fiskere var de første i Europa til at arbejde konkret med, hvorledes man håndterer dette store ansvar. I 2006 igangsatte DPPO i samarbejde med Aalborg Universitet udviklingen af et kodeks for bæredygtigt og ansvarligt fiskeri. Kodekset har siden fungeret som en daglig rettesnor for både skipper og mandskab ombord på danske pelagiske fiskefartøjer.

Siden 2007 har fiskeret, samfundet og verden omkring os naturligvis udviklet sig yderligere.
Derfor har DPPO i samarbejde med Deloitte netop færdiggjort arbejdet med et nyt og tidssvarende kodeks. Kodekset har til formål at opridse god praksis for bæredygtig og ansvarlig adfærd i det danske pelagiske fiskeri og udbrede kendskabet til fiskerierhvervet som moderne fødevareproducent.

”Det pelagiske fiskeri er med til at skabe stor værdi for det danske samfund, ikke mindst i kystsamfundene i Nordjylland. Vi har længe haft stort fokus på ansvarlighed for miljøet såvel som samfundet. Dette er nu blevet yderligere tydeliggjort igennem vores nye kodeks som er udviklet i samarbejde med Deloitte.,’’ siger direktør for DPPO Esben Sverdrup-Jensen.

Indholdet er struktureret efter fire overordnede hovedemner og fire grundsætninger:

  • Miljø: Vi bidrager aktivt til et bæredygtigt pelagisk fiskeri, hvor der tages hensyn til natur, miljø og klima.

  • Mennesker: Vi forpligter os til at skabe en sikker og moderne arbejdsplads inden for det pelagiske fiskeri.

  • Samfund: Vi bidrager til en positiv udvikling i fiskerisektoren såvel som hele samfundet med sunde, klimavenlige fødevarer og en ansvarlig udnyttelse af en fælles ressource.

  • Forretning: Vi udøver etisk forretningsførelse inden for det pelagiske fiskeri og overholder gældende lovgivning, hvor end vi opererer.

Med et opdateringen af vores kodeks, ruster DPPO sig til fremtiden og favner bredere i sine interne forpligtigelser end med det første kodeks fra 2007.

”Det at drive moderne og bæredygtigt fiskeri er meget mere end at høste fra havets overskud, det er også at tage ansvar for uddannelse af næste generation af fiskere, skabe trygge og sikre arbejdspladser, bidrage til vækst i kystsamfundene og skubbe til den grønne omstilling i dansk og europæisk erhvervsliv. De elementer har vi arbejdet med i mange år, men med det nye kodeks får vi sat ord på de indsatser og formaliseret de krav og forventninger vi har til hinanden internt i den pelagiske sektor.” forklarer Esben Sverdrup-Jensen.

Læs Kodeks for bæredygtigt pelagisk fisker her >

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere