Mad fra Havet

apr 1, 2022

Verdens befolkning forventes at stige til ti milliarder i år 2050. Alle disse mennesker har brug for mad – og ikke hvilken som helst mad, men god og nærende mad. Et skift mod flere ”blå proteiner” i form af mad fra havet reducerer konkurrencen om både agerjord og ferskvand. For at løse fødevarekrisen som kommer af en voksende befolkning, skal vi derfor allesammen til at spise flere proteiner fra havet.

Nyt undervisningsmateriale til de danske skoler sætter fokus på bæredygtige proteiner fra havet

DPPO og Fiskeri- og Søfartsmuseet har i samarbejde Marine Ingredients Denmark, Dansk Akvakultur, WSP og Hedeselskabet udviklet nyt undervisningsmateriale, der sætter fokus på fremtidens proteiner fra havet og på det marine fødevareerhvervs mulighed for at brødføde en voksende befolkning.

Når man taler om blå proteiner og mad fra havet, så tænker man oftest på fiskeri af fisk. Fisk er da også en stor ressource, men vi kan næppe få meget mere ud af vilde fisk i havet, så derfor skal vi tænke i andre baner. Havet byder også på mange andre råvarer som østers, muslinger og tang, som har et højt indhold af proteiner. Og måske dyr, som du slet ikke havde tænkt kunne være en potentiel spise.

Danmark er det land i Norden der spiser mindst fisk og skaldyr. Vi importerer næsten al den fisk vi spiser, mens vi på samme tid eksporterer tonsvis af fisk og muslinger som vi fisker og opdrætter. Havet gemmer altså på masser af proteinrige og klimavenlige fødevarer – vi skal bare blive bedre til at spise dem.

Undervisningsmaterialet består af videointerviews med branchen, forskere og NGO’er og er flankeret af skriftligt materiale med opgaver og refleksionsspørgsmål. Materialet har sin egen hjemmeside, www.madfrahavet.dk, og kan frit benyttes.

”Vi ønsker at give børn og unge en solid baggrundsviden, så de får en bedre forståelse af moderne fiskeri; Hvordan det foregår og hvilket fødevarepotentiale, havet rummer.

– citat Esben Sverdrup-Jensen, CEO, DPPO

Som en del af projektet kan man frem til efteråret se en udstilling om fremtidens mad fra havet på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere