Små organismer med stor betydning

dec 14, 2021

Alle havets organismer, store som små, er vigtige hvis økosystemet skal køre rundt. For at kunne passe på verdens dyr, som f.eks. blåhvalen, eller fiskene som vi sætter tænderne i til hverdag. Så skal vi også passe på de der er så små at vi ikke engang kan se dem med det blotte øje – mikroalgerne.

Mikroalger
Mikroalger er mikroskopiske encellede organismer der er så små at du ikke kan se dem uden hjælpemidler. Ved brug af sollyset som energikilde omdanner de CO2 og vand til kulstofforbindelser og ilt, i en proces kaldet fotosyntese. Foruden CO2 så optager de også kvælstof og fosfor, hvilket gør dem til naturens rensningsanlæg. Mikroalger har mange forskellige funktioner i havet og er derfor en af de vigtigste bestanddele i vores økosystem.

Deres rolle i økosystemet
Mikroalger står for en stor del af den globale ilt-produktion, og har derfor som nævnt en alt afgørende rolle i økosystemet. Men det er ikke den eneste grund hvorfor mikroalger er en så vigtig komponent. Hvis man kigger på den store fødekæde som eksisterer i havet, så kan man se at mikroalger udgør bunden. Det betyder at uden mikroalger, så kan vi ikke have zooplankton. Zooplankton er næste led i fødekæden og bliver konsumeret af fisk, som så udgør føde for større fisk og havpattedyr. Uden fisk i havet vil der være konsekvenser for økosystemet, men også for den globale fødevareproduktion.

Mulige konsekvenser
Når der er meget lys, høje temperaturer og meget næring, så er det gode vækstforhold og vi kan få opblomstringer af mikroalger. Disse opblomstringer kan være fascinerende at se på, da de findes i mange forskellige farver, disse opblomstringer kan være så store at man kan se dem på satellitfotos fra rummet. Selvom det er en naturlig del af økosystemet, så kan det i visse tilfælde skabe problemer. Når mikroalgerne dør efter en opblomstring, så synker de til havbunden. På havbunden bliver de brugt som næring af blandt andet, bakterier. Med meget næring til f.eks. bakterierne kan der ske iltsvind og dannes store mængder af CO2. Iltsvind kan have en dødelig effekt på bundlivet som består af blandt andet fiskeæg og -larver.

Der findes også nogle arter af mikroalger der er giftige. Disse arter behøver modsat de fornævnte ikke at dø, for at kunne skade livet i havet. Det findes nogle arter der er direkte dødelige for fisk og havpattedyr, men der er også nogle der kan gøre os mennesker syge. Du kan f.eks. blive syg af at ved at bade i et område hvor der er giftige alger eller ved indtage forgiftet skaldyr. Skaldyr får deres føde ved at filtrere vand. I denne filtreringsproces, findes der en risiko for at de ubevidst filtrerer vand der indeholder giftige mikroalger, hvilket gør at de giftige alger er til stede på skaldyret.  Når vi så konsumerer skaldyr der indeholder giftige alger, så kan vi ende med at blive rigtigt syge.

For at have det økosystem som vi har i dag og have med masser liv, så er mikroalger vigtige.

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere