PRESSEMEDDELELSE: Ny aftale om Brexitkompensation styrker den grønne omstilling i fiskeriet

dec 16, 2021

Et bredt flertal af Folketingets partier har den 16. december indgået aftale om udmøntningen af EU’s særlige Brexitreserve til fiskeriet. 1.3 mia. kr. fra EU skal inden udgangen af 2023 fordeles på 10 indsatsområder med henblik på at afbøde de negative konsekvenser af Brexit i fiskeriet og i følgeerhverv. Mere end 840 mio. kr. går, takket være en maratonindsats af Venstre i Europa-Parlamentet, direkte til fiskerne som erstatning for mistede kvoterettigheder i forbindelse med Brexit.

Den 24. december 2020 sendte EU regningen for Brexitaftalen med UK direkte videre til de europæiske fiskere. For dansk fiskeri har det betydet, at der manglede mere end 30.000 tons fisk i regnskabet for 2021, og at man har afstået kvoterettigheder for mere end 1 mia. kr. Med dagens aftale i folketinget er der udsigt til at noget af det hul, Brexit har skabt, nu lukkes.

Fridi Magnusen, fiskeskipper og formand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation, udtaler:

“Det er først og fremmest en ukuelig indsats fra Søren Gade og hans kollegaer i Venstre, at vi nu står i en situation, hvor EU anerkender det danske kvotesystem og anerkender, at fiskerne skal kompenseres direkte for de kvoterettigheder, som Brexit har taget fra dem. Vores krav blev i første omgang afvist i Bruxelles, men med hjælp fra Søren Gade i Europa-Parlamentet lykkedes det at sikre et regelsæt, som også rummer de helt særlige udfordringer for danske fiskere efter Brexit. Med muligheden for direkte kompensation er sektoren langt bedre rustet til at fortsætte den grønne omstilling i fiskeriet.

“Dansk fiskeri har direkte indflydelse på godt 16.000 arbejdspladser i de danske kystsamfund til gavn for dansk eksport og for livet i Vandkantsdanmark. Fiskeriet har før måtte omstille sig, og i dag har vi et erhverv, der er både økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig. Brexit har skabt en usikker fremtid, hvor vi skal tilpasse os reducerede fiskerimuligheder. Med dagens aftalen skaber man ro om økonomien i sektoren.

“Jeg er glad for, at Regeringen nu har leveret på det løfte, man gav os før Brexit, om at holde hånden under sektoren, og så er jeg særligt glad for Folketingets beslutning om at tage fat på arbejdet med at drøfte hvordan dansk fiskeri skal se ud om 5, 10, 15, 20 år. Kompensationen er et vigtigt udgangspunkt, men det er rammevilkårene, som kommer til at definere vores evne til at udvikles os i takt med resten af erhvervslivet, vores muligheder for at tiltrække talentfulde unge mennesker og ikke mindst lykkes med målsætningen om et fiskeri med minimal miljø- og klimapåvirkning.

“Dagens aftale er et vigtigt skridt i grønnere retning.”

Om DPPO

Med et langsigtet fokus på bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, fødevarekvalitet og rentabilitet arbejder Danmarks Pelagiske Producentorganisation for at sikre de bedst mulige vilkår for medlemmerne nu og i fremtiden. Danmarks Pelagiske Producentorganisation er hovedorganisation for danske fiskefartøjer, der fisker pelagiske fiskearter som sild, makrel og hestemakrel til konsummarkedet samt tobis, brisling, blåhvilling, sperling og havgalt til produktion af mel og olie.

Kontakt

Direktør i DPPO Esben Sverdrup-Jensen
Mobil: + 45 61 66 09 78
Direkte: + 45 98 94 42 39
Email: es@pelagisk.dk

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere