PRESSEMEDDELELSE – Grøn skattereform kommer til at koste fiskeriet dyrt

jun 24, 2022

Med dagens aftale mellem Regeringen, Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre står det klart, at dansk fiskeri står overfor en gigantisk økonomisk udfordring.

Selvom aftaleparterne med en særlig fiskeripulje på 350 mio. kr. anerkender, at eksisterende teknologi ikke umiddelbart muliggør afvikling af fossile brændstoffer i fiskeriet, så kommer afgiften til at betyde konkurser. Derfor skal der nu sættes turbo på udviklingen af grønne brændstoffer.

Aftalen om en grøn skattereform stiller fiskerne i en særlig svær situation. Samlet pålægges fiskeriet en afgift på knap 900 mio. i perioden fra 2025 til 2030. Det får konsekvenser, til trods for, at der afsættes 350 millioner kroner til at hjælpe fiskeriet med den grønne omstilling. For virkeligheden er, at der endnu ikke er udviklet grønne og rentable alternativer til diesel. Derfor kommer CO2-afgiften ikke til at omstille fiskeriet. Den bliver derimod en ekstra omkostning for alle danske fiskerfartøjer. Det vil medføre, at mange fartøjer bliver urentable.

– Det her bliver en kæmpe ekstra regning til den enkelte fisker, og det får uundgåeligt konsekvenser. Hvis ikke der udvikles konkurrencedygtige alternativer til diesel, kan fiskerne ikke omstille sig, Dermed bliver fiskerne kvalt af afgiften – særligt med de nuværende brændstofpriser i baghovedet. Derfor kommer afgiften til at skrue ned for produktionen i dansk fiskeri.  Og når der ikke bliver landet lige så meget fisk, så knækker værdikæden. Det får store konsekvenser for en kommune som Frederikshavn, hvor 17% af beskæftigelsen kan henføres til fiskeriet. Derfor er jeg bange for, at den her aftale rammer skævt. Den kommer ikke bare til at sætte fiskeriet tilbage, men hele Nord- og Vestjylland, siger Svend-Erik Andersen

– Som erhverv er vi nået langt med den grønne omstilling. Vi har reduceret vores CO2-udledning med 62% siden 1990. Det er der ikke mange erhverv, der kan prale af. Derfor er det ekstra frustrerende, at vi nu får indført en ny afgift, som i realiteten bare er en ekstra regning. For uden alternative brændstoffer er det vanskeligt at omstille de enkelte fartøjer. Og så kommer afgiften altså til at betyde, at der er færre midler til at investere i den grønne omstilling af fiskeriet, siger Jens Rasmussen, formand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation,

I Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation er man trods alt glade for, at der er afsat 350 millioner kroner til at afbøde konsekvenserne og hjælpe fiskeriet med den grønne omstilling. Nu er det vigtigt, at de penge udmøntes i dialog med fiskerierhvervet og anvendes rigtigt.

– Vi er glade for, at politikerne har anerkendt, at fiskeriet står i en særlig svær situation, og der skal lyde en stor tak til de partier, der har kæmpet for fiskeriet. Det er afgørende, at fiskerierhvervet bliver inddraget når midlerne skal udmøntes. Vi mener, midlerne skal bruges til at kompensere fartøjerne direkte for at afværge så mange konkurser som overhovedet muligt. Ellers bliver antallet af konkurser unødigt højt. Det vil både være et tilbageslag for fødevareforsyningen og for klimaet. For eksperterne siger klart, at den samlede CO2-udledning kommer til at stige, hvis ikke fiskeriet skal tage del i fødevareproduktionen, siger Svend-Erik Andersen.

Turbo på grønne brændstoffer

Hos Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation savner man garantier. politiske forpligtelser og konkrete planer, der skal sikre, at der bliver grønne brændstoffer nok til alle. For det er helt nødvendigt hvis ikke CO2-afgiften skal ende med at afvikle fiskeriet. Derudover påpeger erhvervet, der er brug for flere midler til at gennemføre den grønne omstilling.

– Jeg savner garantier og konkrete forpligtelser, som kan sikre, at der hurtigst muligt er grønne brændstoffer nok til alle til en overkommelig pris. Som jeg ser det, bliver efterspørgslen enorm, og hvis ikke man kan levere på den efterspørgsel, bliver CO2-afgiften en kæmpe ekstra regning til dansk erhvervsliv, og Danmark bliver fattigere. Jeg synes, det er dybt bekymrende, at vi ikke har en tidshorisont, og ærlig talt synes jeg politikerne kommer for let om ved det, når de grønne brændstoffer er helt afgørende for den grønne omstilling i Danmark, siger Svend-Erik Andersen.

– Vi vil fiske CO2-neutralt senest i 2050, men med en ekstraskat på CO2 udhules vores egen evne til at finansiere den nødvendige omstilling og nå det mål. Det er helt sort. Vi skal i stedet have skabt positive incitamenter til at sætte gang i udvikling og investeringer allerede nu. Midlerne i den Europæiske Fiskefond kunne være et godt sted at starte. Hvis der skal være en rød tråd i den grønne politik, så ville det være oplagt at målrette EU-midler til investeringer som understøtter den grønne omstilling, også på fartøjsniveau. i fiskeripolitikken og med midlerne fra fonden kan man skabe positive incitamenter for grøn omstilling., siger Jens Rasmussen.

Samlet set udgør dansk fiskeri 0,4 procent af Danmarks samlede CO2-udledning, og fiskerierhvervet har reduceret sin CO2-udledning med 62% siden 1990. CO2-afgiften i dansk fiskeri vil reducere Danmarks samlede CO2-udledning med 0,05%.  Udover tabte arbejdspladser og konkurser vil aftalen få lækageeffekter, hvor CO2-udledningen flyttes til udlandet, da mange fiskefartøjer har mulighed for at tanke og lande fisk i andre lande.

For yderligere information kontakt:

Esben Sverdrup-Jensen, direktør, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, tlf. 61 66 09 78

Kenn Skau Fischer, direktør, Danmarks Fiskeriforening, tlf. 51 19 95 37,

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere