PRESSEMEDDELELSE: NY KVOTEAFTALE RAMMER DANSKE FISKERE HÅRDERE END BREXIT

dec 12, 2023

Hermed pressemeddelelse fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation vedrørende ny kvoteaftale:

Tidligt tirsdag morgen indgik EU’s fiskeriministre aftale om fiskekvoter for 2024. Aftalen betyder også et permanent tab af fiskerettigheder, der overstiger de direkte konsekvenser af Brexit, som slog bunden ud af dansk fiskeri 24. december 2020.
Over de næste 6 år indebærer aftalen et omsætningstab på mere end ¼ mia. kr. og at danske makrelfiskere må opgive kvoterettigheder til en værdi af mere end 540 mio. kr.”

PRESSEMEDDELSE Fiskeriaftale December 2023[78]

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere